Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Smot hetiszakasz

Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájában 2010. 01. 08 -án.

 


Ezek Izraél fiainak nevei, kik jöttek Egyiptomba, Jákobbal jöttek, kiki a házával -olvassuk majd holnap reggel, az e hét szombatjára rendelt Tóra-i hetiszakaszunk kezdetén, egy új Tóra-i könyv kezdetén, Mózes II. könyvének, a S’mot/S’majsz könyvének első mondatául. A S’mot/S’majsz szó „nevek”-et jelent. A nem zsidó világ Exodus néven nevezi könyvünket, amely szót kivonulásként fordítjuk. E könyv elején találkozunk először Mózessel, Majse rabbénuval, ki az V. könyv végéig „velünk marad” már.

A Tóra első könyve egy család, Jákob-Izraél családjának történetét mesélte el, míg második könyve e család néppé válásának, az I.ten által adott törvények, rendeletek, előírások által szabályozott közösség, a zsidóság kezdeteinek történetével ismertet meg bennünket. Jákob-Izraél családja Egyiptomban lett nagyszámúvá, amint majd olvassuk:


Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország.

Az egyik midrás-gyűjtemény, a Midrás Tánhumá csodáról ír, szerinte az asszonyok hatos, vagy némelyikük tizenkettes ikreket szültek. Ez a hirtelen népességgyarapodás az új királynak (a fáraónak),

- aki nem ismerte Józsefet, nagyon nem tetszett.
Ugyanis a Tóra azt írja: - Új király támadt.

Mivel nem olvassuk előzőleg a Tórában, hogy a régi király (a fáraó) meghalt volna, ezért a midrás úgy magyarázza, hogy ez nem egy „új” király (fáraó) volt, hanem a régi király, aki ismerte Józsefet, de most már nem akarja ismerni Józsefet, és az ő utódainak érdemeit az ország gyarapításában. Tanácsadói azt ajánlották neki, hogy vesse rabszolgasorba a zsidókat. Erre (a király/a fáraó) azt válaszolta: Hát bolondok vagytok ti!? Hiszen mostanáig belőlük éltünk! József és utódai nélkül nem léteznénk most!

Mivel nem hallgatott tanácsadóira, egy ideig megfosztották trónjától. De a hatalom fontosabb volt neki mindennél, így megígért mindent, mit kértek tőle, és ezek után visszahelyezték trónjára. Ezért olvashatjuk így: - Új király támadt.

És ez az új-régi király rosszul bánt József utódaival, országa egykori felvirágoztatójának leszármazottaival. Mózes meg is kérdezi hetiszakaszunk végén az Ö.valótól:
- …miért engeded, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel?

A Cenerene, e valamikor sokat olvasott, közkedvelt zsidó „magyarázatos”-könyv, e mondathoz hozzáfűzi, hogy Mózes megkérdezte még azt is az Ö.valótól, miszerint:
Miért szenvednek a jók a földön, míg a rosszaknak kedvez a szerencse? Mondta neki I.ten: Ne ítélj elhamarkodva! Látni fogod még a király vesztét! Ha I.ten késik olykor-olykor a segítséggel, akár javunkra is válhat e késedelem. Ha rögvest megadná nekünk amiért könyörgünk, akkor önnön erőnknek tulajdoníthatnánk be sorsunk jobbra fordulását. I.ten úgy csinál velünk, mint az az orvos, ki bizonyos dolgokat megtilt, de éppen ez van hasznára a betegnek. A jó orvos néha azért nem gyógyítja rögtön a fellépő betegséget, mert lehet, hogy még nagyobb bajt okozna vele - fűzi hozzá a Cenerene hetiszakaszunk végéhez, magyarázatképpen.

Reménykedjünk és bízzunk mi is, hogy ha majd valamikor ismét új király támad, nem feledkezik meg Jákob-Izrael-József leszármazottainak érdemeiről ez ország építésében.

Reménykedjünk és bízzunk, hogy a korunkban ismét fellépett betegséget, beteges zsidógyűlöletet, jó orvos módjára még időben meggyógyítja az Ö.való, a hatalom földi letéteményeseinek akaratából, közreműködésével, segedelmével.

Sábát sálom! Git sábesz! Békés, boldog szombatot, szombatokat és jó egészséget, betegségmentességet kívánok mindnyájónknak a 2010. polgári évre!

Dr. Oláh János docens
 

Vissza a d'VAR Torá-hoz