Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Purim, 5763


Elhangzott az MTV1 - Hajnali gondolatok c. műsorában 2003. 03. 18.-án

Este, vallási előírásainknak megfelelően, felolvassuk zsinagógáinkban Eszter könyvét, ami a szent nyelven, héberül Megilát Eszter. A mai napon köszönt be purim ünnepe, amely az öröm, a jókedv, a sorsvetés s egyben a csodálatos megmenekülés szimbólummá vált.

A polgári időszámítás előtti 5. század derekán Perzsiában uralkodott Xerxesz király, akit a zsidó hagyomány Áhásvérosként ismer. A Szentírásból tudjuk, hogy Áhásvéros király, a zsidó származású Esztert maga mellé emeli királynőnek. Eszter az ő oldalán s az ő segítségével veszi fel a harcot a zsidó népért Hámánnal szemben, aki egyben a király legfőbb minisztere, s legszemélyesebb tanácsadója volt. Ő akarta elpusztítani a zsidóságot, mivel nem borultak le színe előtt.

Az ünnep nevének eredete, etimológiája perzsa eredetű. A szó jelentése: sorsvetés. Mivel Hámán sorsot vetett arról, hogy melyik napon pusztítsák el a zsidókat a birodalomban, s ez a zsinagógai naptár szerint Ádár hó 14-re esett. De ez a nap mégsem gyászbetűkkel íródott be a luáhba, a zsinagógai naptárba, hanem épp ellenkezőleg, a megmenekülésnek lett ünnepévé, mivel Áhásvéros király előtt lelepleződött Hámán fondorlatos terve, amelyben a királyné, Eszter életére is tört.

Nagyon sok szép hagyomány és rendelet kapcsolódik Purim ünnepéhez. Törvény ilyenkor Sláchmónesz küldése, amely általában két különböző süteményt tartalmaz, ismerősöknek, barátoknak, szegényeknek. Szokás 3 tányért a közösség asztalára helyezni, s ezekbe a hívek belehelyezik az adott ország legnagyobb fémpénzének a felét. Ezt az összeget a közösségek jótékony célra használják.

Izraelben, a Szentföldön, s diaszpórában a világ zsidó közösségeiben egyaránt mind este, mind reggel felolvassák Eszter könyvét.

Évszázadok során kialakult szokás, hogy ekkor a gyerekek álarcot öltenek, amivel az események fordulatát szimbolizálják, amikor az üldözött zsidók úrrá lettek ellenségeiken. Az egész ünnepnek a gyerekek számára úgynevezett farsang jellege van.

Eszter könyvének szavaival búcsúzom, amelynek e mondata, s e gondolata beépült a zsidó liturgiába:

"LáJehudim hojszo Ajro veSzimcho, veSzoszon viJkor."

"A zsidóknak világosság és öröm volt, meg vígasság és dicsőség."
Legyen ez a nap áhítattal teli, s örömmel átitatott imádságé. Jelképe az örök optimizmusnak.


Budapest, 2003.március 19.

Róna Tamás
rabbijelölt

Rabbiképző szak

Vissza a d'VAR Torá-hoz