Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Peszah
(Elhangzott az MTV1 - Hajnali gondolatok c. műsorában 2002. 03. 27.)


Ma este köszönt be peszáh ünnepe az első széder estével.
Peszáh, mely ünnepe a természet újjászületésének, a tavasznak.
Mindez mellett a peszáh történelmi ünnep is, a zsidók Egyiptomból történt kivonulásának emlékünnepe, a rabságból történt megszabadulásé, a szabadság megszületéséé.
Sir Moses Montefiore, a neves angol-zsidó közéleti személyiség írta az alábbiakat: "Mi hiszünk abban, hogy I.ten-i akarat irányítja az emberiség sorsát és vele egyetemben a zsidóság sorsát is. Azonban felettébb ritkán adatik meg nekünk észrevennünk az emberi történelem kusza szövevényein keresztül az I.ten akaratát.
Az egyiptomi kivonulás e csekély számú ilyen események egyike, amelyben világosan ráismerünk az örök törvény rendelésére. A szabadságát visszanyert zsidóság első diadalénekét zengő ritmusaiban szinte hallani véljük az emberi sorsokon végigdübörgő I.ten-i akarat döngő lépteit."
Peszáh a mi XXI. századunkban arról is mesél nekünk, hogy hajdanán egy kis nép megszabadult a rabságból és elindult történelmének küzdelmes, és immáron negyedik évezrede tartó útján. Ezen ünnepnek, a peszáhnak napjai hirdetik, hogy addig nem lehet teljes az embernek élete, amíg egyetlen nép, egyetlen ember rabságot, elnyomatást szenvedhet. Így a peszáh is csak akkor nyerhet teljes értelmet, ha a szabadság nem mint eszme és vágyakozás, hanem mint valóság válik az emberiség közös birtokává.
Magyarországon, Erdélyben a XVI. századtól vált valóra először a vallás szabadsága. Ennek egyik hajtása volt a székely zsidózók, a szombatosok hitfelekezete. Ők is megtartották a zsidók egyiptomi kivonulásának ünnepét, melyet "pogácsás innepnek" neveztek. Megülték a széder estet, a kivonulást elbeszélő, dramatizáló esti lakomát.
Ők is elmondták a szédert bevezető áldást, melyet mielőtt én is elmondanék az ő szép archaikus szóhasználatukban, kívánok mindenkinek: Hág száméáh! Örömteli ünnepet! "Áldott vagy te szent Úr, mű Istenünk, ez világnak Ura, királya, ki éltettél, megtartottál s juttattál kegyelmesen ez üdő tájra."

Oláh János docens
judaisztika tanár

Vissza a d'VAR Torá-hoz