Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Semini


- És volt a nyolcadik napon… -olvassuk majd holnap az e hét szombati napjára rendelt Tóra-i hetiszakaszunk kezdetén, peszáh nyolcadik napja utáni második napon. „És volt a nyolcadik napon…” Ekkor volt, hogy Áron négy fia közül kettő meghalt: Nádáv és Avíhu. E héten, tegnap volt Magyarországon a „hivatalos” Holokauszt áldozatainak emléknapja. A „hivatalos”, a nyolcadik éve megtartott emléknap, az első magyarországi zsidó-gettó felállításának napján, április 16-án. 57 évet kellett várni e „hivatalos” napra, mikor a nem zsidó magyar állampolgárok emlékeznek a meggyilkolt magyar állampolgárokra, kik zsidók voltak. Emlékeznek…, már aki emlékezik, akar emlékezni e tényre… Áron, gyermekei felének tragikus halála után végezte tovább munkáját, szolgálatát, megmaradt fiaival együtt, ahogyan azt hetiszakaszunkban olvassuk majd. A soát, a holokausztot túlélt magyar zsidóság, gyermekei négyötödének, több mint félmillió embernek elpusztíttatása után, végezte tovább munkáját, újrakezdte életét, próbált boldogulni. Áronnak, tragédiája után ezt mondja az Ö. való: - Tegyetek különbséget a szent és a nem szent között, a tisztátalan és a tiszta között. A mi elmúlt századi tragédiánk után, tudunk és különbséget is kell tennünk „a szent és a nem szent … a tisztátalan és a tiszta között”, mert a tisztátalan erők egyre nyíltabban, ismét olyanokat hangoztatnak, melyek az akkori tragédiához vezettek. Valamikor, úgy 120 éve, itt ülhetett és hallhatta a … - És volt a nyolcadik napon… - kezdetű hetiszakaszt Fischer Emil rabbiszemináriumi hallgató is, ki szülővárosáról, Makóról, „makóiasan”, Makaira magyarosíttatta nevét. Apja volt a makói neológ főrabbi, Kecskeméti Áron elődje: Fischer Antal Enoh. Fischer avagy Makai Emil nővérének fia volt Makai Ödön, József Attila sógora, támogatója és apja helyett apja-gyámja. Iosifu Aron szappanfőző munkás és Pőcze Borbála mosónő fia: József Attila, április 11-én született, az elmúlt hét szombati napján volt 104. születésnapja. József Attila írt egy verset „Smá Jiszróel” címmel, bár a „Smá Jiszróel”-t, mi az Imakönyvünkből és a Tórából jobban ismerjük. És minden bizonnyal jobban ismeri a verseket még olvasó közönség „A hetedik” című költeményét is. A vers így kezdődik: „E világon ha ütsz tanyát, hétszer szüljön meg anyád! Egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban…” A nyolcnál eggyel kevesebb szám, a hetes szám, nálunk, az I.ten általi teremtésből következően, az egészet, a teljeset, a befejezettet jelenti. „Egyszer szüljön égő házban…” Az egyiptomi-görög-római mitológiában a főnixmadár az, mi hamvaiból újjáéled; míg a mi „mitológiánkban” Izrael Állam az, mi két évezred nemlét után, a hamvakból újjáéledt, megteremtetett. Nem kis részben a soát, a holokausztot át- és túlélt emberek révén született meg. „…egyszer jeges áradásban…” A „jeges áradás”, az ordas eszmék áradása, tobzódása, vad pusztítása elérte már a magyar zsidóságot. Nem kérünk többet belőle! Tűzön-vízen már átmentünk, átmentek eleink. Fejeződjön már végre be egészen és teljesen a rossz „e világon”! … - És volt a nyolcadik napon… -olvasunk majd holnap, peszáhnak, szabadságunk ünnepének nyolcadik napja utáni második napon, remélve hogy nem lesz már több rossz, mi sújtana bennünket és kérjük az Ö.valótól hogy valósuljanak meg mielőbb Jesájá prófétánk szavai, miszerint: „És lészen az igazságnak műve béke, és az igazság munkája békesség és biztonság mindörökké. És lakni fog népem a béke hajlékában, biztos lakásokban és gondtalan nyugalomban.” -XXXII,17-18. Sábát sálom! Git sábesz! Békés boldog szombatot, szombatokat kívánok mindnyájunknak!


Oláh János
2009. 04. 17. – 5769. niszán 23.

Vissza a d'VAR Torá-hoz