Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Beszélgetés a Péntek esti asztalnál 2003

bethe.gif (1004 bytes)

Elhangzott Debrecen és határon túli testvérhitközségei V. Nemzetközi
Tanácskozásán, melynek címe: "A remény él..." volt. (Debrecen, 2003. május
23-25.)

Zavarban vagyok, a konferencia résztvevői fárasztó utazás után seregnyi jobbnál jobb előadást hallgatott végig a mai nap során. Mit tudnék még hozzátenni? Másrészt viszont az asztal, kivált a péntek esti, olyan, mint az oltár. A Tóráról kell, hogy szó essék mellette.

A heti szidra a Bechukotáj érdekes olvasmány. Sokat lehetne beszélni róla. De mennyit illik ilyen tartalmas nap után szólni? Hosszan beszéljünk, vagy röviden? Milyen az ideális dróse? Elmondanék a problémáról egy anekdotát.

Az egyik közösségnek nem volt rabbija. Vándor mágidot (prédikátort) alkalmaztak, aki ismertette az éppen aktuális heti szakaszt. Nem is volt semmi baj. De egy nap eső esett, mennydörgött, szél is fújt, talán még havazott is, a mostoha időjárás távol tartotta a gyülekezetet, nem jött el senki, illetve egyetlenegy ember állt a templom utolsó sorában. A mágid hozzáfordult, és megkérdezte, mitévő legyen. Beszéljen-e vagy sem. Ránézett a férfi.
- Nézze uram, én csak egy egyszerű ember vagyok. A drósehoz nem értek. Lovakkal foglalkozom. De azt tudom, ha engem katasztrófa ér és száz ló közül elpusztul kilencvenkilenc, annak a megmaradt egynek is adok élelmet.
Felvillant a magid szeme. Értett a szóból. Mindent beleadott a dróseba. Csak úgy folyt belőle a szó. Szikráztak a gondolatai. Egyik ötlete, szellemes fordulata követte a másikat. Elmúlt egy óra. Nem fáradt el. Tódult ajkáról a mondanivaló. Elmúlt két óra. Még mindig beszélt. Amikor két és fél óra múlva befejezte a szónoklatát, odalépett a "hallgatóságához" és megkérdezte, hogyan tetszett teljesítménye. A férfi felemelte álmos tekintetét és annyit mondott: Nézze uram, én egy egyszerű ember vagyok. A drósehoz nem értek. Lovakkal foglalkozom. De azt tudom, ha engem katasztrófa ér és száz lovam közül kilencvenkilenc elpusztul, annak a megmaradt egynek azért nem adok annyi zabot, amennyit száznak adtam volna.

A szituáció itt azért más, az asztal körül vagy háromszázan ülnek, és figyelnek a szóra. Megkérdeznénk, mi a különbség a fehér és a fekete között. Nem az, hogy az egyiken pozitívat, a másikon negatívat értünk. Általában a tisztes-őszes halánték idős embereknek jut osztályrészül, bár az ellenkezőjére is van példa, ismerünk fehérhajú ifjakat is. A fekete, szőke haj a fiatalok sajátja.

Lenéz az Örökkévaló a magasságokból, végignéz házában, az imateremben, lát fehérhajú idős embereket. Meghatódik. Annyit mond: "türelem". Ezekért a tisztes öregekért, akik télen-nyáron, esőben, hóban felkeresik a házamat, türelmet gyakorolok irántuk és közösségük iránt.
Másodszor lenéz, újra fehér főket lát, ismétli a szót, türelem. De amikor fekete és szőke hajú ifjakat lát a templomban, azt mondja az Örökkévaló: "Remény". Ezen fiatalok kedvéért közelebb hozom a Messiás eljövetelét. Mert van, akik tovább viszik a hagyományt, akik őrzik a Tant.

Konkrétan fogalmazva a heti szakasz a Bechukotáj zárja a harmadik könyvet.
Amely, miután felsorolta a tisztaságokat, nevezetesen az áldozás szentségét, amelyek, helyébe az imák lépnek, az ehető tiszta állatokat, családi élet tisztaságát, majd az ünnepekről esik szó, a nagy Név megszenteléséről, amelyet tisztességgel lehet elérni, valamint a nagy Név megszentségtelenítéséről, amely a tisztességtelen magatartással érhető el, bizony a heti szidra tartalmazza az intelmeket, mi történik, ha a törvényeket nem tartjuk be.
Kemény szavak következnek, erős büntetések kerülnek kilátásba. De számíthatunk az idős emberek kedvéért az Örökkévaló által ígért türelemre, tehát a kegyelemre.
A következő héten felolvasott Bámidbár szidra megelőzi a Sávuotot, a Tóra adás ünnepét. Az angyalok kérdezték, mi az az erény, amiért a föld gyermekeié lehetett a Tóra. Az Örökkévaló azt válaszolta, hogy ezt nem az ősök érdemeiért, hanem a fiatalok kedvéért adja nekünk az Úr, mert ők viszik tovább, s adják át nemzedékről-nemzedékre a Tant.

Jogos tehát a reményünk a magyarországi zsidóság jövőjét illetően. Van egy jiddis szó, "sül". Jelent templomot, de iskolát is. Nem nagy a különbség a kettő között, mert nálunk, az imaházban, a szertartás csúcsa, amikor a Tant felolvassák, épülésünkre. Az iskolában viszont a Tórát szintén tanulmányozzák. Ha ülünk az imateremben és nézzük az ajtót, kevesen vagyunk. Várjuk, hátha jön a hatodik, hetedik, nyolcadik... tizedik ember, akkor úgy érezzük, hogy nincs reményünk. Itt a vég. Aztán elmegyünk az iskolába, ahol csillogó szemű ifjak tanulmányozzák a Tórát, úgy érezzük, éled a reményünk, van jövőnk. Jobb lenne, ha másik Sülbe, a zsinagógába is elmennének a fiatalok, de el kell fogadni a realitást. Annyi biztos, hogyha lakat kerül a Sül két formájára, a templomra és iskolára, akkor elhamvad a remény. Ameddig gyermekzsivaj hallatszik az iskolában és összegyűl tíz ember a templomban, addig él a remény. Ameddig háromszázan jönnek össze határon innen és túl, hogy a témáról beszélgessünk és közöttük sok a fiatal, addig él a remény.

Vagy húsz éve hallottam temetni a magyarországi zsidóságot, mondván, húsz év múlva nem lesz már semmi zsidó élet Magyarországon. Eltelt húsz év, és ez az értekezlet is bizonyítja, hogy van élet.
Új zsinagógák is nyíltak, az iskolarendszer teljesen új életre kelt. Óvodától egyetemig terjed a skála, sőt még az irányzatok között is lehet válogatni, újságok jelennek meg, zsidó tárgyú könyvek látnak napvilágot, ez mind reményre ad okot.
Aztán megint el fogják mondani, hogy legfeljebb húsz esztendeje van a magyarországi zsidóságnak. Majd múlnak az évek, eltelik megint húsz esztendő és akkor mi, vagy utódaink továbbra is eljönnek Debrecenbe és akkor megint lesz ott valaki, aki újra csak jósol.
De amíg évről-évre határon innen és határon túlról vagy már a nagy Európából továbbra is utaznak és összegyűlnek és értekeznek, és bölcs terveket szőnek, addig él a remény.

Deutsch Gábor adjunktus
judaisztika tanár

Vissza a d'VAR Torá-hoz