Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Beszélgetés a Péntek esti asztalnál


Határon kívüli barátainkat üdvözölve hadd kezdjem egy határon túli történettel.

A színhely valószínűleg Munkács volt, de az is lehet, hogy Ungvár, vagy más város, akár más ország a határok mentén, valamikor az elmúlt negyven év egyikén.
Egy reggel az iskolában bejött a tanterembe a tanárnő. A gyerekekhez fordult. - Látjátok kezemben a krétát? - Mindenki bólogat. -
Hát ezt a könyvet? - Hangos igen a válasz. -
Ezt az asztalt? Ezt a széket? A táblát a hátam mögött? -
Mindenki harsogja: Látjuk. Most felemeli ujját a tanárnő. Látjátok az I...n-t? A gyerekek egymásra néznek. -
Nem. A tanárnő diadalmasan körülnéz. Mert nincs! Ha lenne, látnátok! Mint a krétát, meg a táblát, meg a könyvet. Meg mindent, ami van. -
Egy kisfiú feláll, és megkérdi, hogy ő is kérdezhet-e valamit a társaitól. Megkapja az engedélyt. Az osztály felé fordul. -
Látjátok a tanárnő eszét? - A gyerekek egymásra néznek.
- Nem. - Mert nincs - ordít a gyerek. - Ha lenne, akkor látnátok, mint mindent, ami van a földön.

Mi tudjuk, hogy vannak láthatatlan dolgok. Mindennek van oka, ami a földön történik, mégha abban a percben nem is értjük. A Teremtő tudja, hogy mit miért tesz, így évekre visszagondolva rájövünk, hogy minden cselekedete és tanítása logikus és megkérdőjelezhetetlen.
Ennek az utcának majdnem a végén egy nagyon vallásos otthonban tanultam gyermekkoromban a Tant, a Tórát, néha bizony úgy éreztem, hogy a világi ismeretek rovására egyoldalú volt az oktatás.
Most már sajnálom, ha az alkalmat nem használtam ki, ha kiváló tanítók, melámedok szavára nem figyeltem teljes intenzitással, ha elkalandoztak gondolataim, lehetett volna mélyebben tanulmányozni a szent iratokat, a Tórát, mert örök.
Most volt Sávuot, a Tóra adás ünnepe. Azt mondják, hogy a kopár hegy kivirágzott a kinyilatkoztatás idején beborította a zöld fű és a virág. Ráv Oberlender a Vasvári Pál utcai imaházban Sávuot éjszakáján bemutatott egy követ, a Szinaj hegyéről és benne látható a megkövült örökzöld virág nyoma. Ha eltörjük a követ, a virág nyoma sértetlenül benne marad.
Talán a kinyilatkoztatás óta őrzik a kövek a zölden maradó virágot. Egyébként a Szinaj hegy nem is annyira magas. Miért ezt választotta ki az Örökkévaló? Találhatott volna lényegesen nagyobb hegységet ilyen fontos eseményre, mint a kinyilatkoztatás, nem lett volna megfelelőbb például a Kilimandzsáró ? Mégis a Szinaj hegyet választotta.
Azért, mert az átlagos ember számára is megmászható. A Kilimandzsáróhoz alpinista kell. A Tóra meg közkincs, éppen azért, mert emberi mértékkel mér. A Szináj megmászásához csak elszánás kell, akarat és szorgalom.

A Tórából a Negyedik Könyvet olvassuk, amelynek tudományos neve: Numeri - számolás. Mert kétszer is szerepel benne a népszámlálás. Ezért nevezik a gondoskodás könyvének. Hiszen vannak benne katasztrófák bőven. A kémek helytelen viselkedése, amely nyomán őseink 40 évig kóboroltak a pusztában, hogy aki 20 éven felül felnőtt fővel látta Egyiptomban a szolgaság házát, és ette a szolgaság kenyerét, maradjon a pusztában - volt Korach-féle lázadás, Bileám erkölcsromlásra bíztatása, mindkettő nyomán járványok keletkeztek, nagy pusztítást okozva. Ahogy a juhász, aki a nagy vihar után megszámlálja megmaradt nyáját, úgy számolta meg a Teremtő féltő gondoskodással és szeretettel a népét. Mondják a Negyedik Könyvet a remény könyvének. Mert hosszú vándorlás után elérkezett Izrael határhoz Kánaán országához.

E könyvből mi a Nászó szidráját olvassuk a héten, azért mondom, hogy mi, mert Izraelben nem ezt olvassák. Ők egy héttel előbbre vannak és ezért az Örök Fényt szimbolizáló Menóráról szóló részt recitálják. Mert a Szent Földön a Sávuot egy napos ünnep, a szétszórattatásban két napos.
Tehát Izraelben az 54 heti szidra közül a sorosat lejnolták, míg mi az ünnepi olvasmányt mondtuk. A heti szidra a leviták feladatainak felsorolását folytatja, s szó esik a Názirról, aki fogadalmat tesz és más fontos kérdésekről. Kiemelkedő része a heti szidrának a papi áldás, a Jövorechechá. Az emelvényen a duchenont mondták el papjaink, a koheniták, innen a düchenolás kifejezés.
Jellegzetes kéztartást mutattak olyankor. Szokás ma is, hogy az apa gyermekei fejére teszi kezeit és magában ismétli az áldó mondatokat. Igaz, hogy ezt a papok mondták, de az áldó szavak beköltöztek a házakba és a péntek este része lett. A szülő, az anya gyertyagyújtás után, az apa, mikor a templomból hazajön, e szavakkal áldja meg gyermekeit. A fiúnál "légy olyan, mint Efráim és Menáse volt", a lánynál "légy olyan, mint ősanyáink, Sára, Rebeka, Ráchel és Lea voltak". Ezután felhangzanak az áldás szavai, amelyeken az Örökkévalót kérik, hogy küldje a békét a családra, a gyermekekre, a közösségre.
Helyenként, pl. Nagyhalászon, de más községekben is, szokások alakultak ki, egyéni hangon szóltak gyermekeikhez, unokáikhoz a szülők, nagyszülők.

Mikor a templomból hazamegy az ember, két angyal kiséri. Egy jóindulatú és egy rosszindulatú. Őket köszöntjük a Sálom áléchem dallal, ha belépnek a zsidó otthonba. Igenám, de csak az egyik angyal jóindulatú. Ha látják, hogy égnek a gyertyák, szépen meg van terítve az asztal, az étel illata a levegőben mámorít. Az ágy be van vetve, a gyerekek patyolattiszták, ilyenkor a jóindulatú angyal mondja: bár ez a jövő héten is így lenne. A rosszindulatú nem mondhat mást, mint ámen. De ha szalad a ház, nem égnek a gyertyák, nincs bevetve az ágy, megterítve az asztal, a gyerekek szutykosak, akkor a rossz mondja, hogy ez a jövő héten is így legyen. A jó angyal fájó szívvel rábólint, ámen. Minket is elkisért a templomból a két angyal, még ha nem is vettük észre. Végignézte e nagy sátorban, ahol égnek a gyertyák, pompás a teríték, messziről jött tiszta szívű emberek foglalnak helyet az asztal körül, mellettük lelkes szemű fiatalok, akik most először vesznek részt e találkozáson, fáradtságot nem ismerő házigazdák, szervező, előkészítő munkája teszi lehetővé évről-évre testvéreink keresését, dolgozó kezek biztosítják, hogy zavartalan legyen együttlétünk, kiváló az ellátásunk, a jó angyal meghatottan nem mondhat mást, minthogy mindez jövőre is így legyen. Nincs olyan rossz angyal, aki ne bólintana erre rá és nem mondaná, hogy így legyen, ámen.

A házigazdáknak és a vendégeknek is legyen erejük és egészségük, hogy újra találkozzanak.

Deutsch Gábor adjunktus
judaisztika tanár

Vissza a d'VAR Torá-hoz