Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Matot-Maszé hetiszakasz

Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájában 2013. 0705-én.

- "És szólt Mózes Izráel fiai törzseinek fejeihez…" (M.IV. XXX,2).

Így kezdődik majd holnap reggel a Tórából/Tajróból felolvasandó szakaszunk a Mátot/Mátajsz elnevezésű. Szövegünkben olvasunk majd a fogadalmak érvényességéről, a midjániták elleni hadjáratról, Reuvén és Gád törzseinek kéréséről. Majd a Tórá/Tajró negyedik könyvének utolsó fejezetei, a Mászé szakasz következik, amely a 40 éves pusztai vándorlás állomásait ismerteti, és az I.ten által odaígért föld felosztását a zsidóság törzsei között.

A vándorlás…

Napjaink egyik problémája, hogy sokan elmennek, kivándorolnak, a jobb megélhetés reményében, innét, Magyarországról.

Egy midrás (Midrás Tanhumá) írja hetiszakaszunkhoz, a Mászé Tóra-i/Tajró-i szakaszhoz kapcsolódva: Történt egyszer, hogy gonosz királyi hivatalnokok érkeztek egy szombaton Cipori városába. Az ott élők kérdezték Elázár ben Pártá-tól, hogy mit tegyenek, menjenek-e el, hagyják-e el a várost rögtön? Ben Pártá válaszának a végét idézem csak, ki Jesájá prófétánk szavaival válaszolt: "Eredj népem, menj be házaidba és zárd be mögötted ajtódat, rejtőzzél el egy pillanatra, míg elmúlik a harag" (Jesájá XXVI, 20). Igen, a történelem megtaníthatott már arra, hogy kevés dolog állja ki az idő próbáját. Amiről azt hisszük, hogy örökké tart az véges; amiről azt hisszük, hogy végeláthatatlan, az is egyszer véget ér.

Támuz hónap 26. napja van még (kb. fél 9-ig), amely a világ népeinek időszámítása szerint ez évben július hónap 4. napjának estéjétől, 5. napjának estéjéig tart.

Július 4-én, 1776-ban fogadták el 13 gyarmatnak a Brit Birodalomtól való függetlenségét kimondó határozatát, az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát.

"Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett. Az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre" - írta a Nyilatkozat.

Az Amerikai Egyesült Államokban működik az ún. Izrael-lobbi, amely azoknak a zsidó és nem zsidó egyéneknek és csoportoknak az összessége, akik az "Államok" külpolitikáját Izrael-barát irányba igyekeznek befolyásolni.

Az Izrael-lobbival kapcsolatosan Soros (Schwartz) György így írt: "Nem vagyok cionista, és vallásos sem, de mélyen együtt érzek zsidó sorstársaimmal, és fontosnak tartom Izrael fennmaradását. (…) Én nem hiszek az Izrael ellenségei által terjesztett legendákban és nem okolom a zsidókat az antiszemitizmusért. Az antiszemitizmus megelőzte Izrael megalakulását. Sem Izrael politikáját, sem annak kritikusait nem lehet felelőssé tenni az antiszemitizmusért." (Soros, George. "On Israel, America and AIPAC." New York Review of Books, April 12, 2007.) Izrael Állam van, Izrael Állam létezik, az Egyiptomból kivonult, és 40 éven át a pusztaságban vándoroló zsidó törzseknek ígért földön alapították Izrael Államát, immár 65 éve.

De antiszemitizmus is van. Magyarországon is van antiszemitizmus, ez vitathatatlan tény. Ezzel együtt kell élnünk, hiába szeretnénk, hogy ez "véges" legyen, hogy véget érjen már ez az ellenszenv, hiszen mi is hisszük, hogy "jogunk van az élethez és a szabadsághoz, valamint jogunk van a boldogságra való törekvésre".

Július 5-én, a mai napon, 1853-ban született Kisszeben városában posztupici dr. Kostka László orvos-gyógyszerész és daróci Hajczelmajer Franciska fia: Kosztka Tivadar, kiből Csontváry Kosztka Tivadar lesz majd. Festészete a Szentföldhöz, a mai Izrael földjéhez is kapcsolódik, pl.: Mária kútja Názáretben, Az Olajfák hegye Jeruzsálemben, Templomtéri kilátás a Holt-tengerre Jeruzsálemben, vagy A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben.

A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című festménye közepén kettő, héber betűkkel írt szó olvasható: - csodák és - segítség. Hallhattuk, és holnap is hallhatunk a Tóra/Tajró olvasása/lejnolása során a pusztai vándorlás alatt az I.ten által tett csodákról. Megtapasztalhattuk az I.ten-i csodákat azóta is, hiszen például a második honfoglalás és honalapítás, Izrael Állam létrejötte is egy ilyen csoda. Hallhattuk, és holnap is hallhatunk az I.ten-i segítségről a vándorlás éveiben. Tapasztalhattuk azóta is, sokszor e segítséget.

Talán - nekünk zsidóknak - egy harmadik szó is is ott lehetne a híres Csontváry festményen, az I.ten-i jelenlétet megtestesítő jeruzsálemi "Panaszfal/Siratófal" évezredes kövein: -bizonyosság. Hiszen a zsidóság látta az I.ten-i csodákat, megtapasztalta az I.ten-i segítséget, megbizonyosodott - többszörösen - az I.teni gondviselésről. És ez nem egy múló, ez nem egy pillanatnyi, ez egy igazi "örök" dolog!

Sábát sálom! Git sábesz! Békés, boldog, nyugodt szombatot kívánok mindnyájónknak!

Dr. Oláh János docens

 

Vissza a d'VAR Torá-hoz