Vissza a D'vár Torá-hoz

Vörös Sára, Judaisztika szak, II. évf. :
Gondolatok MIKÉC szombatjára

2007. december 7.
ORZSE KIDUS

Tisztelt Jelenlévők!

Sábbát sálom lechulám, nyugodt, kellemes szombatot!

Ezen a héten a „mikkéc” hetiszakaszt olvastuk, mely Mózes 1. könyvéből a 41.-től a 45.-ig terjedő részeket foglalja magába.

Ez a szakasz beszél nekünk a fáraó álmairól, József közel 13 évet felölelő egyiptomi rabságáról. Végigkövethetjük felemeltetését, álmai beteljesedését, drámai találkozását testvéreivel, és tanúi lehetünk a szívbeli megbocsájtás felemelő jelenetének is.

József álmai miatt került Egyiptomba, testvérei gyilkos irigységének köszönhetően, ott igazságtalan vádak miatt rabságra jutott, és úgy tűnt, álmai végleg szertefoszlottak.

De hirtelen jött szabadulása, és felemeltetése is álomnak köszönhető, mégpedig Egyiptom legfelsőbb urának álmai miatt, melyeket József fejtett meg a jelenlévő jövendőmondók és bölcsek szégyenére.

A hosszú fogság megpróbálta Józsefet, ám ő ezalatt nem vált megkeseredetté, bosszúállóvá.

Ékesen megbizonyult jelleme, és tiszta erkölcse Potifár házában, és a börtönben is, hiszen ahol ő megfordult, ott az Örökkévaló kegyelmét, és áldását tapasztalták meg.

Reményeit még akkor is megtartotta, mikor a fáraó pohárnokától remélt szabadulása elmaradt.

Két év telt el így, várakozva, a mindennapok üres befejezésével. Ezt csak az értheti meg, aki átélt már várakozással teli hosszú napokat, sőt éveket.

A fáraó álmai beteljesedtek. A hét gazdagon termő évet hét ínséges esztendő követte.

Ekkor érkeztek meg József testvérei Egyiptomba gabonát vásárolni.

Amíg ő azonnal felismerte őket, a testvérek viszont nem sejtették, hogy a díszes egyiptomi ruhát viselő, Cafnáth Páneáh néven ismert magas rangú főember Józsefet, öccsüket rejti, akit eladtak Egyiptomba szolgának.

Ám őt nem a bosszúállás, hanem a szeretet, irgalom érzése töltötte el testvérei láttán.

Mikor elérkezett az a pillanat, amikor bátyjai leborultak előtte kegyelemért, József átélte azt az elsöprő megtapasztalást, hogy álma most teljesedett be, és érdemes volt a vasbéklyók között is kitartania, mert amit az Örökkévaló megígér, azt be is teljesíti.

Fontos tanulság számunkra, hogy napjainkban, bár körülvesznek bennünket a bőség, és a technika vívmányai.

Az emberi szívek mégis üresek, cél, és reménynélküliek, mint a kiszáradt gabonafejek Egyiptom hét sanyarú éveiben.

Mi mit tehetünk?

Azt hogy tartsunk ki álmaink és reményeink mellett bízva az Örökkévalóban, töretlenül, Ki évezredeken keresztül már bizonyította hűségét, példaképül adván a hit olyan hősét, mint Józsefet, ki dédatyja, Ábrahám nyomdokait követve, a reménytelennek tűnő jelent az Ő aspektusából élte át, Ki soha nem mondja, hogy lehetetlen, csak hogy bízzunk Őbenne.

Békés szombatot, gut sábesz!

Vissza a D'vár Torá-hoz