Vencel György rabbihelyettes szak I. évf.:
„Pusztai útjelzők…”
- Egy gondolat KI TISZA hatiszakaszához -


Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájának kidusán, 2007.03.10-én.

SABAT SALOM! GIT SABESZ!

KI TISZA heti szakaszának eszmegazdagsága miatt csak egy gondolatot szeretnék kiemelni.
Mózes Tanítónk emberi és szellemi nagysága most lett nyilvánvaló, hiszen az Örökkévaló útjai ismertté lettek: az isteni természet tizenhárom jellemző tulajdonságának kinyilatkoztatása által, mely minden bűnbánó ima refrénjévé lett. Idézem a szöveget:


I.-II. Adonáj, Adonáj – Örökkévaló, Örökkévaló; irgalmas Isten.
III. Él –I.ten a világegyetem mindenható ura.
IV. Ráchum – Irgalmas.
V. Ve-channum És kegyelmes.
VI. Erec-áppájim – Türelmesen elnéző.
VII. Ráv-cheszed – Nagy a Kegyelemben (IMIT: Bőséges a szeretetben)
VIII. Ve-emesz – és az Igazságban.
IX. Nocér heszed la-alafim – Megőrzi a kegyelmet ezred íziglen.
X. Noszé ávon – Megbocsátja a bűnt.
XI. Pesá – az elpártolást.
XII. Cháttáá – a vétket
XIII. Ve-nakké ló jenakké – de teljes fölmentést nem ad.

Ennek a több mint, háromezer éves kinyilatkoztatásnak, van-e a XXI. század emberéhez szóló üzenete?

Szerintem, van, ha úgy teszik, nevezhetnénk őket pusztai útjelzőknek is.

A zsidó hagyomány szerint a hívő embernek törekednie kell, hogy megismerje az isteni tökéletességet, törekednie kell arra, ha nem is tökéletes, de minél jobb emberré váljon.

Az embernek kötelessége az isteni tökéletesség szerint önmagába tekinteni és feltenni az alábbi kérdéseket:

Vajon irgalmas vagyok-e?
Türelmes vagyok- e, és elnéző?
Bőséges a szeretetben és az igazságban családom és embertársaim iránt?
Meg tudok, meg akarok e bocsátani vétket, bűnt, elpártolást?

 Biztosan mindenki látott már dollár bankjegyet. A „zöldhasúra” az van írva: „IN GOD WE TRUST” „Istenben bízunk!”.

Magát a pénzt mégis megbízhatóbbnak tartjuk?

Pedig az Örökkévaló, a Világegyetem Mindenható Ura és Teremtője.

Mindennapi életünkben egyre kevesebb, ami az I.tenbe vetett bizalomra ösztönözne. Bárhova nézünk, szörnyű dolgok történnek az emberekkel.

Kevesen akadnak olyanok, akik minden bizalmukat az Örökkévalóba vetik. Mindenki remél valamiféle biztonságot az anyagi javaktól, a hatalomtól és a kapcsolatoktól?

A Mindenható mindig jó teendővel akar bennünket elhalmozni, de kezünk, elménk és szívünk túlságosan tele van ahhoz, hogy elfogadjuk azokat?

Talán nem tudjuk teljesen kiüríteni szívünket, elménket és kezünket ahhoz, hogy elfogadjuk az irgalmat, kegyelmet, igazságot és a Mindenhatótól kapott szeretet ajándékait?

Afelől azonban dönthetünk, megnyitjuk e kissé a tenyerünket, vagy még jobban összeszorítjuk!

Megragadhatjuk az Örökkévaló szeretetteljes cselekedeteit az alábbi tulajdonságokkal: őszinteség, méltóság, közösség, felelősség és egyszerűség.

A kegyelem akkor özönlik ki a legteljesebben, amikor az emberi szándék úgy határoz, az isteni akarattal összhangban cselekszik. Őrzi a hagyomány törvényeit, ezek szellemében él és erre tanítja a gondjaira bízottakat.

Gvirotáj VeRábotáj! Kedves Hittestvéreim!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kívánok mindenkinek békés szombatot!

SABAT SALOM!


Vencel György
Rabihelyettes szak. I. évf.

Vissza a D'vár Torá-hoz