Varga György rabbihelyettes szak I. évfolyam:
Tecáve


Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájának kidusán, 2007 március 2-án.

Gevirotáj ve Rábotáj!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves zsidó hitTestvéreim!
Szeretettel köszöntök mindenkit, tanáraimat, a zsinagóga híveit és kedves hallgatóinkat.
Hetiszakaszunk neve Tecáve amely a menóráról, az olajról és a papi öltözékről ad részletes információt. Idézem a szentírási szöveget.

„Éle hábegádim áser táászú” (magyarul ez így hangzik):
„Ezek a ruhák, amelyeket készítsenek: Melldísz, éfód, köpeny és szegélyes szövésű köntös, süveg és öv és készítsék el a szent ruhákat fivéred, Áron és fiai számára, hogy papokká legyenek avatva nekem.” Idézet vége

A pap mutasson példát külső viseletében is az embereknek. Legyen, kisugárzással teli személyiség, mert ő vezeti le az I.ten tiszteletet. Legyen olyan ártatlan, tiszta, mint egy angyal. Kifogástalan. A Talmud mondja: az áldozatok engesztelést szereztek az elkövetett vétkekért, úgy a főpap ruhája is engesztelést hozott a népre.

A melldísz, amely a szív fölött volt engesztelést szerzett az igaztalan ítéletre, mivel az ítélethozás a szív dolga. A melldíszen négy sor kő volt, egy-egy soron három ékkő, vagyis összesen tizenkét kő. Minden egyes kövön a törzsek nevein kívül Ábrahám, Izsák és Jákob neve is ki volt vésve. A melldíszen volt még az Urim és Tumim szent nevek melyek megvilágosították a főpapnak, hogy miként feleljen az útbaigazítást kérő embereknek. A tizenkét ékkő a főpap melldíszén a legbecsesebb drágakövek közé tartozott.

Rubin, topáz, karbunkulus, smaragd, gyöngy, türkiz, topáz, kristály, aquamarin, onix.

Mint a Tóra idejében, úgy most is fontos szerepet töltenek be a zsidóság vezető képviselői, mint egykor a főpapok, úgy most a rabbik.

Az embereknek úgy kell élni, mintha ő maguk is úgymond „főpapok” lennének, példásan kell, viselkedjenek, példát kell mutatniuk saját életükkel a környezetüknek, belsőleg és külsőleg is. Úgy kell élnünk, hogy tudjunk a szívünk számára őszintén megfelelni, viseljünk mindig egy ékkövet a szívünk fölött, legyen ez Izrael, vagy a család, vagy zsidóság.

Urim tumim - igaz hamis- eljön az igazság pillanata, amikor mindenki felett ítéletet mond az Odafent lakozó, úgy kell viselkednünk szeretteinkkel, barátainkkal, hogy az urim-tumim, az igazság irányában villanhasson fel, és mutasson irányt valamenyiünknek. (rabbi tanító-more-) Mindenkinek van valamilyen tudása, valamiben különbözik, amit át tud adni a másiknak, ezt kell megtalálni magunkban és a másikban is.

Az emlékezés vallásunkban a legfontosabb, a mai nap Sábát Záhor, az-az emlékezés szombatja. Ilyenkor a múlt felé szegezzük tekintetünket és hittel, optimizmussal, lelkünkben fürkésszük a jövőt.

Kedves Hittestvéreim!
E gondolatok jegyében köszöntöm valamennyiüket és kívánok áldott, békés, nyugalomban eltöltendő szép szombatot.

Tisztel hölgyeim és uraim köszönöm, hogy meghallgattak.

Vissza a D'vár Torá-hoz