Vissza a D'vár Torá-hoz

Varga György judaisztika tanár szak:
KI TISZÁ HETISZAKASZA


Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájának kidusán, 2006.03.17-én.Szeretettel köszöntöm Egyetemünk oktatóit és diáktársaimat, zsinagógánk híveit és kedves vendégeit. És mindenek előtt, ahogy illik, kívánok mindenkinek Gut Sábeszt és békés szombatot!

A Ki-Tiszá heti szakasz az Örökkévaló népszámlálás rendeletével veszi kezdetét. Elrendeli, hogy minden zsidó embernek - húsz év felett - egy fél sekelt kell adnia, hogy megszámláltassanak. Az adományt a Szentély céljaira használták fel.

E rendelet után áll közvetlenül a mosdó, a felkenés olaja, a füstölőszer alapanyagairól és készítéséről szóló fejezet. A Szentélyben használt illatszernek szimbolikus jelentősége volt. A tömjén héber szavának négy betűje, betűzöm: kuf, tet, rés, táv, célzás négy szóra: "szentség", "tisztaság", "irgalom" és "remény". Jelképe lett a forró és bensőséges imának, a zsoltárok szavait idézem: "Olyan legyen az imám előtted, mint tömjén". De a négy szó arra is utal, hogy a tömjén az a szer, mely elhárítja a különféle csapásokat a népről. Mivel a népszámlálás által csapás érte őket, ezért megszámlálás után következik ez a fejezet. Ezzel mintegy útmutatást adott Izraelnek az Örökkévaló, hogy miként kerülheti el csapásait, ha úgymond, illatszert készít.

A füstölőszerhez 14 fűszert használtak fel. Köztük szerepel tehát a galbánum is, melynek kellemetlen szaga volt. Ez jeléül szolgált annak, hogy az Örökkévaló jó szemmel nézi úgymond még a bűnöst is, ha megtér. Ilyen értelemben mondták bölcseink, hogy az istentiszteletnél és a böjtölők közt, kell, hogy legyen úgymond gonosz ember is, mivel a legnagyobb dicsőség a Mindenhatóra nézve, ha a gonosz megtér. Izrael fiai maguk közé kell, hogy fogadják a vétkes embert is, hiszen felelősek vagyunk mi embertársaikért. Ugyanez okból használták az ünnepi csokorban a fűzfavesszőt is. Az etrog illatával, a pálma ízletes gyümölcsével, a myrtus kellemével összekötve megfér egy csokorban az íztelen, szagtalan fűzfavessző. Így kell ennek lennie az annyira különböző emberek közt is.

Bölcseink elbeszéléseiből tudjuk, hogy ismerték a szent tömjén emberi testre való hatásait. A füstölőszer jelentős hatással van a hívők idegeire és idegrendszeri állapotára, valamint fertőtlenítő hatása is van. Zsidó misztikusok azt mondják, "ha az emberek ismernék a szent tömjén kimagasló jelentőségét, aranykoronát tennének minden egyes fűszerére".

A tömjénkészítés titkát évszázadokon keresztül egy bizonyos Avtinász család tagjai örökölték, kik nem voltak hajlandóak átadni senkinek sem titkukat; beszéli el a Talmud. A család nőtagjai soha sem jelentek meg esküvőjükön illatosítva, nehogy valaki azt higgye, hogy a szent tömjénből illatosították magukat. Mikor megkérdezték a családot miért nem hajlandóak másokat is megtanítani a füstölőszer készítésére, azt válaszolták, attól tartanak, hogy ha valaki nem istenfélő megtudja a titkot, akkor világi célokra fogja felhasználni. Az Örökkévaló szavai így szólnak, idézem: (Mózes II. XXX. f. 37-38. m.):

"37. És a füstölőszer, amelyet készítesz - keverés módja szerint magatoknak olyat ne készítsetek - szentség legyen az neked az Örökkévaló számára. 38. Aki készít hozzája hasonlót, hogy illatát élvezze, írtassék ki népéből!"


Míg a szentély állt, az illatszerek hárították el a csapásokat az emberekről, most pedig, hogy már nincs Szentély, a jótékonyság és cselekedet ment meg minket földi életünk korai bevégzésétől.

Tisztel hölgyeim és uraim beszédem közepén négy fogalmat ajánlottam szíves figyelmükbe:
1. Szentség
2. Tisztaság
3. Irgalmasság
4. Remény

Mondandóm végén eme fogalmakat ajánlom ismételten szíves figyelmükbe, s miután első alkalommal ebben az évben állhatok itt önök előtt ismételten, kívánok mindenkinek egészségben eltöltendő békés szombatot. Köszönöm, hogy megtiszteltek türelmükkel Sabat Shalom.

Vissza a D'vár Torá-hoz