Turi Anett Sarah Judaisztika III. évf.:
Chajé Sara


Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájának kidusán, 2007.11.2-án.

SABAT SALOM! GIT SABESZ!

Az aktuális hetiszakasz a Chajé Sara hetiszakasz, melynek jelentése Sára élete.

A hetiszakasz azonban nem Sára életéről, hanem épp haláláról szól. A hetiszakasz Sára életéveinek számával indul, megtudhatjuk, hogy Sára 127 évesen halt meg Kirjat Árbában. Ábrahám 400 ezüst sékelért megvette Chét fiaitól a Machpéla barlangját, hogy eltemethesse szeretett feleségét Sárát. Ábrahám e lépéséből következtethetünk arra, hogy a halottakat minél hamarabb el kell temetni, és tilos a halottak elhamvasztása.

A szakasz végén Sára után Ábrahám is meghal, de mielőtt visszatérne őseihez, s végleg kilehelné lelkét, megesketi szolgáját Eliezert, hogy az, nem vesz feleséget fiának Izsáknak, kánaán lányai közül. Ábrahám elküldi Eliezert szülőföldjére, hogy onnan hozzon fiának egy hozzáillő feleséget. Eliezer 10 jól megrakott tevével indult el Arám – Náharájimba, Náchór városába, ahol egy kúthoz érkezett el, ott megpihent és imádkozott az Ö-valóhoz, Ábrahám I-tenéhez, hogy sikerrel járjon és teljesítse Ábrahámnak tett ígéretét. Amikor Eliezer ott állt a kútnál és imádkozott I-tenhez, akkor jött Rebeka a vállán egy korsóval, hogy megtöltse azt vízzel. Rebeka szép kinézetű, hajadon lány volt, Milka és Nachór fiának Betuélnek lánya. Eliezer, Rebeka elé sietett és inni kért magának, de Rebeka nem csak Eliezernek, hanem tevéinek is merített a vízből.

Eliezer innen tudta meg, hogy az Ö-való Rebekát jelölte ki Izsák számára. Eliezer a szolga egy arany orrgyűrűt és két arany karperecet adott Rebekának. Eliezer nagyon megörült, amikor kiderült, hogy Rebeka Nachór unokája, aki Ábrahám testvére volt, és az Ö-való kegyelmet cselekedett Ábrahámmal és elvezette őt ura rokonának házába. Rebeka és családja megvendégelte Eliezert aki elmondta útjának okát, s azt hogy ki az ő ura. Rebeka önként, saját elhatározásából ment Eliezerrel, mikor megtudta küldetésének célját. A Tórában Eliezer volt az első sadchen (házasságközvetítő).

Mikor Rebeka és Eliezer visszatértek, Izsák Lacháj – Rói kútjánál várta őket, s mikor Rebeka megpillantotta Izsákot, befedte magát.

Izsák bevitte Rebekát anyja sátrába, elvette és megszerette, ezután sikerült csak megvigasztalódnia anyja halála miatt.

A hetiszakasz utolsó része Ábrahámról szól, aki új feleséget választott magának, kinek neve Ketúra volt, aki további hat gyermeket szült neki. Ábrahám Ketúrától született fiait Keletre küldte, hisz az ő egyetlen igaz örököse a Sárától született egyetlen fia Izsák volt, akit az Ö-való parancsára akár fel is áldozott volna. Ábrahám miután sikeresen szerzett egy feleséget Izsáknak, 175 éves korában halt meg. Őt is a Machpéla barlangjában temették el fiai Izsák és Izmael.

Számomra Ábrahám és Sára a legszimpatikusabb és legkedvesebb az ősatyai párok közül, hisz Ábrahám és Sára oly nagyon vágytak a gyermekáldásra, hogy mikor az Ö-való ígéretet tett nekik arra, hogy még életükben részük lesz a gyermekáldásban, Sára mégis kétkedve fogadta ezt az ígéretet.

Miden ember életében a legfontosabb és legszentebb dolog a gyermek, vannak olyanok, akiknek ez előbb, s vannak olyanok, akiknek ez később vagy egyáltalán nem adatik meg az életben. Tudjuk hogy az emberi lét kiteljesedése az, mikor láthatja gyermekét. Az is nyilvánvaló hogy egy szülőnek nincs rosszabb, mint mikor látnia kell gyermeke halálát. Ábrahám mégis hajlandó lett volna feláldozni egyetlen szeretett fiát, hogy ezzel bizonyítsa az Ö-való iránti elkötelezettségét és hitét.

Mindannyiunkat nap mint nap érnek próbatételek, amelyeket ki kell állnunk, mégis ha megismerjük mindazt, amelyet évezredekkel ezelőtt elődeink kiálltak, minden időben erőt és hitet meríthetünk a továbblépéshez.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek szép, békés szombatot, köszönöm hogy meghallgattak. Sabat Salom!

Vissza a D'vár Torá-hoz