Vissza a D'vár Torá-hoz

Totha Péter Joel rabbijelölt:
VÁJIGGÁS

2006. január 6.
OR-ZSE Zsinagóga

Sabbat Salom! Git Sabesz!

Történt egyszer, hogy Ráv Menáchemhez odalépett egy ember s elpanaszolta neki, hogy lelkileg megfásult, hiába imádkozik nem érzi hogy az Ö-való közelebb lenne hozzá. Ekkor a rabbi a következőt mondta neki:

Volt egyszer egy falu, ahol minden rendű - rangú kézműves, iparos dolgozott, szabók, ácsok, cipészek ötvösök és mások. Csak órás nem volt egyedül.
Teltek múltak az évek és a falubeliek órái sorra elromlottak. Előbb-utóbb egy sem maradt amelyik pontosan mutatta volna az időt. Így aztán többé fel sem húzták a magukét -Ugyan minek ha úgysem jár pontosan! - mondták
Egy napon aztán egy órás érkezett a faluba. Mindenki felsorakozott, hogy megjavíttassa a magáét, de kiderült, hogy csak azt lehet megjavítani, amit korábban rendszeresen felhúztak, mert a többit végérvényesen megette a rozsda.

Ez csak példázat - mondta a Rabbi - de mindannyiunkhoz szól, az óránk nem más mint a szívünk, nem mindig jár jól, de ha kellő rendszerességgel felhúzzuk, működésben tartjuk előbb utóbb eljön Kados Baruch Hu, aki megjavítja hogy helyreállítsa a kapcsolatot vele s egymással.

Az e heti párását hásávuá, Vájiggás.

A Tóra tovább beszéli annak az ifjúnak a történetét, aki egész életében álmait üldözte, akit szeretett apjának Jákobnak a tanítása védett meg a kísértésektől, az ellankadástól

Viszontagságos évek múlva talált otthonra egy idegen országban, ahol ha rövid időre de megfeledkezett álmairól is.

San Marino sziklacsúcsán áll egy torony. Ez egy olyan hely, ahova nem merészkedik fel senki sem, mert fél az egyedülléttől, fél a magányosságtól. József elérte az emberi viszonylatok és lehetőségek csúcsát, mégis árván, egyedül érkezik meg álmaihoz, amelyet már sohasem remélt elérni.

József története többek között rávilágít arra, hogy nem az az igaz ember, aki soha nem megy keresztül lelki válságokon, hanem az, aki a megingások ellenére is hű marad önmagához és az Ő-valóhoz.

A Tórában szereplő személyek - ha figyelmesen olvassuk - akkor látjuk hogy nem tökéletes lények, akik sohasem követnek el hibát, s nem csüggednek el. Épp ellenkezőleg. Igaz az, akinek a nehézségek, botlások és lelki válságok ellenére is van ereje felállni, újrakezdeni s járni a számára kijelölt úton.

Nagy nevek ők: Simon, Júda, Lévi, Ruben, Gád, Áser és sorolhatnánk és mindnyájuknál volt idő, mikor az órájuk nem járt jól, mikor szívük nem volt a helyén.

De a szívből jövő megbánás után a Jóteremtő helyreállította a kapcsolatot a testvérek között.

Joel a vigasztalás egyik prófétája mondja azoknak, akik az Ö-valót keresik és az Ő útján akarnak járni:
Vösilámti lachem et hasanim - És kipótolom (bepótolom) nektek az esztendőket, amit hagytatok elrabolni, elvenni magatoktól.
Vidátem ki vökerev Jiszrael ani. - És majd megtudjátok, hogy Izrael közepette vagyok Én

Áni ha Sem Elohéchem - Én az Ö-való a ti I-tenetek.

Tegnap óta a zsidóság aggódva tekint Jeruzsálem felé, ahol az izraeli miniszterelnök Ariel Sharon nagyon súlyos állapotban fekszik a Hadasza kórházban. A mostani hetiszakaszban találunk három szót amely kifejezi mindazt az aggódást melyet ezekben percekben érzünk szívünkben.

Vönafso ksura bönafso - A lelke össze van kötve az Ő lelkével.

Egyik zsidó lélek össze van kötve a másik zsidó lélekkel. Egy zsidó lélek össze van kötve az Ö-való lelkével, Ö-való szívével.

Kérjük az Egek Urát, hogy adjon teljes gyógyulást és felépülést Izrael miniszterelnökének.

Adja I-ten, hogy így legyen, Ámen

 

Vissza a D'vár Torá-hoz