Vissza a D'vár Torá-hoz

Totha Péter Joel rabbijelölt:
VÁJJÉCÉ

2005.  december 9.
OR-ZSE Zsinagóga

Sabbat Salom! Git Sabesz!

A Talmud nagy mesemondója és utazója Johanan ben Zakaj elbeszéli hogy egyszer Ő és tanítványai a Níluson akartak átkelni és éppen egy csónakot kerestek, mikor láttak egy hatalmas madarat leszállni a víz tükrére, amely bokájáig a vízben volt feje pedig az eget verdeste. Azt hitték, hogy itt olyan sekély a víz, hogy gyalogosan is át tudnak kelni, sőt még meg is fürödhetnek abban, de ekkor megszólalt egy égi hang ( Bat Kol) és a következőt mondta: Vigyázzatok, mert ez a madár az embert jelképezi, kinek szellemi ereje az égig ér de a lába ismeretlen talajon mozog, kincs és salak, érték és értéktelen között.

Az e heti parasat hasavua: Vájjécé, melynek továbbra is Jákob a főszereplője, kinek egyedüli támasza a atyai áldás, aki megtanulta hiába fészkel isteni szakra az észbe, ha szív nem szabad, mely Ézsau gyűlölete miatt hullámról, hullámra sodródik.
Ébrenlétét elhagyták a békesség angyalai és csak álmában jelentek meg azok a képek, amelyek mint egy angyallétra kapcsolták össze az eget a földdel. Jákob létrája ősidők óta ott emelkedik minden földi halandó életében, amely a földi tetteknek és a mennyei törekvéseknek küzdelme az életünkben, mert mindannyian egy álmot dédelgetünk a szívünk mélyén a boldogságról, az örömről, a becsületről.

És ekkor az éjszaka sötétjében az Ö-való létrája aláereszkedik a földre, sorsunknak, végzetünknek létrája ez, a szerencsés élet a boldogság útja, melyen többen vannak a fölfelé haladók, mint a lefelé zuhanók. Csak a törhetetlen bizalom a Tórát megtartani akaró lélek lát Jákobi álmot ebben a rideg világban, mert ők azok akik nem engedik magukat és álmaikat a földre zuhanni, él bennük valami csodálatos erő, hogy bár számtalanszor a földre esnek, de mégis számtalanszor emelkednek fel újra, amíg megállnak a Jóteremtő előtt és többé vissza nem fordulnak.

A művészet világában is létra emelkedik. A komoly múzsa angyalai felfelé járnak az ég kárpitja felé és vannak a föld felé haladók. Művészi lélek az, amelyik meg tudja nemesíteni ezeket az alászálló géniuszokat, úgy ahogyan azok az Ö-való trónja elől eljöttek. Jákobok ők, akik ama kövekből, amiket vándorlásaik útján találtak, ama álmokból, amiket álmodtak az élet minden nehézségét könnyűvé minden salakját kinccsé minden átkát áldássá tudják változtatni. De vigyázni kell, nehogy úgy járjunk, mint amiről a chaszid legenda mesél, hogy Rav Pinchasznak többször is furcsa álma volt.

Azt álmodta, hogy Prágában a királyi palotában egy nagy láda aranyat talált ami igen gazdaggá tette. Addig-addig álmodta, mígnem egyszer csak felkerekedett és elment álmai színhelyére. Napokig mászkált a palota körül, mígnem egy katonai parancsnok felfigyelt a furcsa zsidóra és kérdőre vonta mit keres ott? Nem volt más választás így Ráv Pinchasz elmesélte az álmát.

Ekkor a parancsnok hangosan felnevetett és azt mondta: Én meg azt álmodtam, hogy Krakkóban egy Pinchasz nevű zsidó ember házában a kemence mellett igazgyöngyöt találtam. Nos hát bolond vagyok én, hogy elmenjek Prágából Krakkóba és elkezdjek ott kutatni egy ismeretlen ember házában? Amikor Rav Pinchasz ezt meghallotta hirtelen megértette, hogy a kincset nem a királyi palotában kell keresnie, hanem mindenkinek saját szívében a saját lelkében mert ahogy a Parancsnok mondta, ott a Tóra és a Talmud könyvei voltak. Ha rájövünk és meglátjuk, hogy a Tórával milyen igazgyöngyöt kaptunk, ha fel akarjuk fogni szavai értelmét, akkor mondhatjuk el:

"Éjn ze ki im bét haSem vöze sáár hásámájim - Nem egyéb ez mint I-tennek háza és az ég kapuja"


Ezekkel a gondolatokkal, kívánok mindenkinek szép és békés Szombatot.

 

Vissza a D'vár Torá-hoz