Vissza a D'vár Torá-hoz

Totha Péter Joel rabbijelölt:
Gondolatok LECH LECHÁ hetiszakaszához

2005.  november 11.
OR-ZSE Zsinagóga

Az e heti tórai szakasz, párását hásávuá : Lech lecha, vagyis "indulj el".

Ezzel a heti szakasszal veszi kezdetét Izrael története mert Ábrahám történetével hagyjuk el a világ és az emberi társadalom hajnalhasadását és lépünk be a történeti korszak teljes napfényébe.

    Ábrahám volt az, aki lehozta az égből az örök tüzet, és bevilágította vele az egész világot. Ő a forrás, a kútfő melyből a zsidóság meríthette és merítheti ma is a hitét a reménységét és az erejét.

    Mert Ábrahám bizalma I-tenben ad példát arra, hogy a sötétség és a csalódás ellenére tudjuk felfedni a jelen ködén keresztül a jövő napsugarát

    Lech lechá Menj magadnak, ne kérdezd hová, ne kérdezd merre csak menj és hirdesd az Ö-valót tanítsd az embereket hitre, tanítsd szeretetre és békességre, mert ez az út az ami éltet, nemesít és felemel. Mert nem csak a cél kell hogy lényeg legyen hanem maga az út is ami oda vezet.

    Jesája a vigasztalás prófétája mondja az igazság és a békesség keresőinek, hogy mindig arra a sziklára arra a kútfőre nézzenek amelyből kivágattak, amelyből kiemeltettek vagyis Ábrahámra. Mert ebből a forrásból fakad minden jó és ebből a forrásból itatják a szomjazót.

A Talmud állítása szerint gyöngyök ékesítették Ábrahámot, melyre ha a beteg vagy megfáradt lélek ránézett meggyógyult, felfrissült. Pláne így van ez a mai korban, ahol a világ zajától felkorbácsolt érzelmek a Tóra forrásánál megnyugodhatnak, a csapásoktól elgyötört lélek enyhülést szerezhet a hétköznapok szürkeségében evező ember a Tórában találja meg biztosítékát a jövőre nézve.

Pirké Avot az Atyák Tanításában áll:
"Kol mi se jes bo slosá dvárim hálálu. Hu mi talmidáv Ávráhám ávínu..."

" Aki az alábbi három tulajdonsággal bír
Ábrahám ősapánk tanítványának mondhatja magát
1. Ájin tová: jóindulat
2. Ruách Nemuchá_ Alázatos szellem
3. Nefes söfálá: szerény békés lélek."

Az ókor cinikus bölcse Diogenes lámpájával kereste az erős kezet, amely a teljes zűrzavarból kivezető utat megtalálni képes lett volna. Mi a Tórában, megkaptunk mindent ahhoz, hogy a jó úton járjunk és hogy igazán jó dolgokat cselekedjünk.

    Báál Sém Tov a chaszidizmus megalapítója mondta egyszer : " Micsoda jó és ragyogó világ ez akkor ha az ember, ember tud maradni benne"

    Nem az álmokhoz kell igazítani az órát amelyről az időt le akarjuk olvasni, de a békéről az igazságról az emberi méltóság tiszteletéről, embertársaink szeretetéről ugyanúgy ahogy Ábrahám nem szabad lemondani sohasem.

Ezért a világért kell élni, és ezért a világért kell dolgozni.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek kellemes, békés és jó Szombatot

Vissza a D'vár Torá-hoz