Vissza a D'vár Torá-hoz

Spitzer Brigitta , judaisztika tanár szak IV. évfolyam:
Gondolatok LECH LECHÁ hetiszakaszához

Budapest, 2004. október 22.
5765. márchesván 7

Zsinagógáinkban, ezen a héten felolvasásra kerülő hetiszakaszban, Ábrahám elhivatottságáról olvashatunk.

A zsidó hagyomány Ábrahámot tekinti az első zsidónak. Ő az egyistenhit első reprezentánsa. Amikor az Ö.-való kiválasztotta Ábrahámot, a zsidó népet a kiválasztott néppé tette.

Lech Lechá, annyit tesz "...menj magadnak..." Az Ö.-való 10 próbatétel elé állítja Ábrahámot. Az első: el kell hagynia a szülői házat, és egy olyan helyre kell mennie, melyet az Ö.-való mutat neki. Ismeretlen hely az számára, nem tudja mi vár ott rá, mégis elmegy. Az I.-tenbe vetett hit, mindenen felülkerekedik. Tette azonban nem marad jutalom nélkül. Az Ö.-való ígéretet tesz arra, hogy Ábrahámnak adja azt a földet, amelyet mutat neki. 

Ha valaki sokáig van úton, akkor nem tud terjeszkedni, szert tenni névre és vagyonra. Ezért az Ö.-való mindhárom dologról biztosítja Ábrahámot: "És nagy néppé teszlek téged", "és naggyá teszem nevedet"- ez által ismert lesz az idegen országban -, "és megáldalak minden jóval". 

Miért volt minderre szüksége Ábrahámnak? Mert feladata volt. Az Ö.-való útjára kellett vezetnie az embereket. A Midrás szerint Ábrahám tanította a férfiakat, és Sára a nőket. De ha nem lett volna elismert egyéniség, az emberek nem hallgattak volna rá, hiszen ki hisz egy idegen szavainak? 

Az Ö.-való Ábrahám előtt már megjelent két embernek azért, hogy azok megváltoztassák a világ viselkedését, és hogy azt a jó útra vezessék. Először Ádámnak, de ő és Éva még a paradicsomban ellenszegültek az Egyetlen kérésének, és ettek a "jó és a rossz tudás" fájáról. Néhány generációval később az Ö.-való Noét és családját mentette meg az özönvíztől, abban a reményben, hogy a világ megtisztul és megváltozik. Ábrahámmal az Ö.-valónak más céljai voltak. Ahelyett, hogy az egész világot egyszerre megváltoztatná általa, az Ö.-való inkább egy példát állított mindenki elé, amely példa megismerteti az egész világgal I.-tent és az Ő hatalmát.

Ábrahám tettei példázatok, tanulságul szolgálnak az emberiség számára. Mindannyian próbatételek elé vagyunk állítva, és csak rajtunk múlik, hogy azokat hogyan álljuk ki. Amennyiben megfelelünk ezeknek az elvárásoknak, nagyobbakká leszünk, és tetteink nem maradnak jutalom nélkül.

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkinek békés szombatot kívánni.

Vissza a D'vár Torá-hoz