Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Keserű Petra:
Vájécé szombatján


2005. november 18.
OR-ZSE Díszterem
péntek esti kidus

 

Sabat Salom Mindenkinek!

Egyszer valaki megkérdezte tőlem, szerintem mit érdemes feltétlenül elolvasni Mózes 5 könyvéből, én pedig erre, többek közt a mostani hetiszakaszt javasoltam az illetőnek.
Azt kérdezte még: Miért?
Azt feleltem: A Szentírás olyan emberi, árnyalatoktól mentesen hiteles.
Ezt kísérlem most bemutatni a Vájécé szidráján keresztül.

" Vájécé Jákov mi Beer Sevá, vájélech Cháráná. - És elment Jákob Beer Sevából és ment Háránba. "
Evvel a mondattal kezdődik a zsinagógáinkban holnap felolvasásra kerülő hetiszakasz. A történetet egy hete, ugye emlékeznek, ott hagytuk abba, hogy Jákob vándorbotot ragad, hogy megmeneküljön fivére, Ézsau haragja elől a kicsalt atyai áldás miatt.
Útra kel hát az ősatya, majd ahogy az lenni szokott a fáradt vándorokkal, megpihen és álomba merül. Álmában egy égig magasló létrát lát angyalokkal, melyek fel és le közlekednek rajta. Maga az Ö.való jelenik meg neki, és megígéri, hogy a föld, amelyen fekszik az övé és utódaié lesz majd.
Evvel a szívet melengető álomképpel ér másnap Jákob egy pusztai kúthoz, ahol pásztorokkal találkozik. Az állatok szomjaznak, mert a forrás száját hatalmas kő zárja el. Már-már emberfeletti erőt tanúsítva gördíti el Jákob az akadályt a kút elől, természetesen abban a dramaturgiai pillanatban, amikor megérkezik a csodaszép Ráchel, Lábán lánya is.
A jelenet, akár egy romantikus filmben, van heves szívdobogás, no meg a szerelem első látásra a két fiatal között. Az érzelmek őszinték, olyanok, amilyeneket a XXI. század embere lassan már álmodni sem mer.
Mennének is a dolgok a maguk útján a beteljesülés felé, noha egy apró ténytől nem tekinthetünk el: van ennek a Lábánnak még egy lánya, Lea, és ő az idősebbik. Az agyafúrt após 7 évre munkára fogja Jákobot Ráchel kezéért, ám az esküvő napján Leát kíséri be a hitvesi szobába, a mi ősapánk pedig csapdába esik.
Van ebben az egészben valami sajátos íz: ugye Önök is érzik?
A Biblia világa, akár a miénk, hisz még Jákobot is be lehet csapni.....
Nincs hát más választás, még 7 év robotolás az igaz szerelemért, aztán további 6 Lábán nyájaiért, hisz a népes családot el is kell tudni tartani.
A Lábánnál töltött 20 év alatt ugyanis Jákobnak 2 feleségtől meg 2 szolgálótól 12 fia és egy lánya született.
Idővel eljön a pillanat, amikor az ősatya úgy érzi, haza kell térnie. Mi is mondjuk néha: az idő mindent megold. Ézsau talán már megbékélt, megvan a szép család, a vagyon, amitől férfi a férfi, megaztán a mi Lábánunk többször is tanúbizonyságát adta, hogy megbízhatatlan: először Ráchellel, később a juhokkal próbált meg csalni.
Veszi hát Jákob a népes famíliát, meg a jószágokat, és hazaindul.
A női oldal azért a végén még csavar egyet az ellaposulni látszó történeten. Ráchel ellopja apja bálványait indulás előtt, úgy tartják azért, hogy Lábánt leszoktassa a bálványimádásról.
Hogy az ok tényleg ez volt e, Önökre bízom.
Haragjában Lábán üldözőbe veszi a csapatot, ám a lopás tárgyi bizonyítékait nem találja.
Gileádnál a két fél, após és veje végleg elássa a csatabárdot, és békében válnak el egymástól.

A tóra üzenete erre a hétre Önöknek és nekem legyen a következő:
Lábán ugyan sokat vétett Jákob ellen, a végén, amikor még nem volt késő, így szólt: Szlichá - Elnézést!- Jákob pedig őszintén megbocsátott.
A megbocsátás, korunk kiveszőfélben lévő emberi értéke.
Próbáljuk meg legalább mi megőrizni, és egy kicsit többet gyakorolni, ne csak egyszer egy évben!

Köszönöm, hogy meghallgattak, legyen szép a szombatjuk!

Budapest, 2005. december 9.

Keserű Petra
Judaisztika tanár szak, Gimel

Vissza a d'VAR Torá-hoz