Vissza a D'vár Torá-hoz

Dóczy Marinella Gitta:
Sábát Vájérá

2005. november 18.
OR-ZSE Díszterem
péntek esti kidus

 

Git Sábesz! Sábát Sálom!

Az e hetiszakaszból az angyalok látogatását, Ábrahám könyörgését Szodomáért, és Izsák megkötözését emelném ki.

Az angyalok látogatása

"És megjelent neki (Ábrahámnak) az Ö.való Mámré ligetében.
Felemelte szemét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Midőn látta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult. És így szólt: Uram, ha ugyan kegyelmet találtam előtted, ne kerüld el, kérlek szolgádat."


Az idézett részlettel kapcsolatban Rási két magyarázattal szolgál.
Az egyik szerint Ábrahám az Ö.valóhoz intézte szavait, amikor azt mondta "Uram....ne kerüld el....". ez azt jelenti, hogy Ábrahám megvárakoztatta az Ö.valót, azért, hogy vendégül láthassa a három idegent. Ebből a meglepő történetből Bölcseink azt a következtetést vonták le, hogy a vándorok iránti vendégszeretet még az I.teni jelenlét fogadásánál is előbbre való.
Tóraadás után a vendégszeretet a zsidó szokások egyik alapvető elemévé is vált.

Miért kellett Ábrahámnál beteglátogatást tenni?
Azért, mert ez a nap volt Ábrahám körülmetélését követő harmadik nap, amikor leginkább fáj a seb. A látogatás tehát nem a betegnek szólt, mivel a körülmetélés nem betegség, hanem a gyengélkedőnek.

A beteglátogatás napjainkban is az egyik legnagyobb micve. Ezért tartanám fontosnak, hogy a fiatalok ne csak micve napokon látogassák meg az időseket az Alma utcai idősek otthonában, vagy az Újpesti szeretetotthonban, hanem amikor csak idejük engedi, mert az ott élő idősembereknek a Soá emlékével kell együtt élniük minden egyes nap, azzal az emlékkel, hogy elvesztették családtagjaikat. Nekünk kötelességünk ezeknek az embereknek segíteni, ha mással nem, azzal, hogy meghallgatjuk őket. Kötelességünk a megemlékezés, hiszen ennek a tragédiának nem szabad megismétlődnie.

Az Ábrahámot látogató három ember-bölcseink szerint-három angyal volt.
Rási szerint, mivel egy angyal nem teljesít egyszerre két küldetést, mindegyikük különleges feladattal érkezett hozzá. Egyikük hírül hozta Sárának, hogy fiút fog szülni. A másik dolga volt felforgatni Szodomát. A harmadik, Rafael, pedig meggyógyítani jött Ábrahámot, aki a körülmetélés után még gyengélkedett.
Rafael utána elment Szodomába, hogy kimentse Lótot a felforgatott városból.

Ábrahám könyörgése Szodomáért

És odalépett Ábrahám és mondta: vajon elpusztítod-e az igazat a gonosszal? Talán van ötven igaz a városban, vajon akkor is elpusztítod-e és nem bocsátasz meg a helységnek az ötven igaz miatt, akik közepette vannak? Ne haragudjék az én Uram, hadd szóljak még egyszer, talán találtatnak ott tízen?
És ő mondta: nem pusztítom el tíz miatt.


Először ötven igaz emberért kérte az ősatya a kegyelmet a gonoszoknak.
Az alku során végül megígérte I.ten, hogy ha találtatik tíz igaz embert Szodomában, akkor nem pusztítja el a várost. De nem volt tíz igaz ember, csak egy, Ábrahám rokona, Lót.

A következő rész a Tóra egyik legvitatottabb fejezete. I.ten próbára tette Ábrahámot.

És mondta (I.ten): Vedd csak a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére és áldozd fel ott égőáldozatul a hegyek egyikén, melyet majd mondok neked .

És mondta Izsák Ábrahámnak, az ő atyjának: Atyám! Íme a tűz és a fa, de hol van a bárány az égőáldozatra?

És mondta Ábrahám: I.ten fogja kiszemelni magának a bárányt az égőáldozatra fiam, és mentek ketten együtt.


Tóra többhelyen elítéli az emberáldozatot, mint utálatos cselekedetet. A világ többi népénél volt ez szokásban, az őskorban. "mert I.ten minden utálatát, amit gyűlöl, azt teszik az isteneiknek, mert fiaikat és lányaikat is tűzben égetik meg az ő isteneiknek"

Akkor szólította őt az Ö.való angyala az égből és mondta: Ábrahám!
Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne tégy neki semmit, mert most tudom, hogy I.tenfélő vagy, és nem vontad meg fiadat, a te egyetlenedet tőlem. Ábrahám, pedig fölvetette szemeit, és látta, hogy íme, egy kos mögötte megakadt a bozótban szarvaival. És odament Ábrahám, elvette a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett
.

Tény, hogy Izsák életben maradt, és helyette Ábrahám egy kost áldozott fel. Az elbeszélés utalás arra, hogy az állatáldozatok az emberáldozatokat helyettesítik.
Végül az állatáldozatok szertartást is felváltották az imák.
"mint ahogy a próféta mondja: az állatáldozatokat megfizetjük ajkunk imájával"
Így a Szentélyben bemutatott reggeli és esthajnali bárányáldozatot a Sachrit és a Mincha imák helyettesítik.

A próféták többsége még a Szentély idején is elvetette az áldozatokat, mert azt mondták: "jó cselekedeteket kívánok, és nem áldozatokat"

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájuknak szép és békés Szombatot.

Dóczy Marinella Gitta
IV. évf.

Vissza a D'vár Torá-hoz