Vissza a D'vár Torá-hoz

Borsányi Schmidt Dániel Rabbihelyettes szak I.évf.:
MISPÁTIM

2007. február 16
OR-ZSE Díszterem
péntek esti kidus

Sábbát Sálomot kívánok mindannyiuknak, akik eljöttek Kábbálát Sábbátunkra, Szombat Királynő köszöntésére.

E heti szidránk, a Tóra felolvasásra kerülő heti szakasza( Pár'sát Mispátim. 

A Szináj(hegyi kinyilatkoztatás alkalmával az Ö(való nem csak tanító jelleggel, oktató szándékkal adja tudtul Mózesnek azt az életmódot és az élethez való viszonyulást, amelyet a zsidóknak követniük kell, hanem törvény formájában nyilvánítja ki, hogy választott népétől, a zsidó néptől, milyen viselkedést kíván, mit követel meg. E heti szidránk 23. fejezetének 9. versétől egészen a 19. verséig Izrael gyermekeinek az idegenekkel szembeni rossz bánásmódot tiltó törvényeket sorolja fel. A Mispátim heti szakasza összesen 53 micvát tartalmaz. Az Ö(való nem csak a törvényinek megtartására figyelmezteti a zsidó népet, hanem arra is, hogy a Szentföldön talált népek és a körülöttük élő nemzetek vallási gyakorlatát, pogány szokásait nehogy átvegye. Ebben a heti szakaszban, a Mispátim szidrában, a 23. fej. 12. versében találjuk a heti munkaszüneti napra, a pihenőnapra, a szombatra, minden héten ismétlődő, a Félelmetes Napok után legnagyobb ünnepünkre, a Sábbátra vonatkozó törvényt: "Séset jámim tá'ásze má'ászechá u-vájom há-svi'i tisbot l'má'án jánuách sorchá vá-chámorechá v'jináfes ben ámát'chá v'ha-gér." 

"Hat napon át végezd el munkádat, és a hetedik napon tarts szünetet, hogy pihenjen ökröd és szamarad és szolgálód fia és az idegen."
(2M 23: 12.) 

A szombat törvényének leírása még tartalmaz egy olyan parancsolatot, amely nincs szavakba öntve, vagyis amikor az Ö(való a szombati munka tilalmát helyezi elénk, akkor a minket körülvevő természetre is gondol. A szombat követelményeinek megfogalmazása és nekünk ajándékozása magában foglalja az ún. s'mitá évet, vagyis a föld és a fa termésének hetedik évi szüneteltetését. 

Kedves hittestvérek! A mostani szombatnak külön neve is van. Héberül Sábbát S'kálim, azaz a Sékelek Szombatjának nevezik. A holnap délelőtti újholdhirdetés arra hívja fel figyelmünket, hogy Ádár hónapja köszönt be. A klasszikus irodalom szavait idézem: "mi-senich'nász Ádár márbin b'szim'chá", azaz, ha beköszönt Ádár hónapja, örömben lesz a zsidó közösségnek osztályrésze.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiuknak, - mindannyiunknak Sábbát Sálomot, Békés Szombatot! 

Borsányi Schmidt Dániel
Rabbihelyettes szak I.évf.

Vissza a D'vár Torá-hoz