Vissza a D'vár Torá-hoz

Borsányi Schmidt Dániel, rabbihelyettes szak III. évfolyam:
Chájé Szárá hetiszakaszához fűződő gondolatok

2008. november.21.
péntek esti kidus


Mindannyiunknak Sábbát sálomot, vagy Gut Sábeszt, egy nagyon szép és nagyon jó Szombatot kívánok!

A e-heti tórai szakasz, vagy szidrá, elmond két fő történetet. Az első: Sára halála és eltemetése. A második elmondja, hogy Ávrahám miként gondoskodik fiáról, Izsákról azáltal, hogy segít neki feleséget találni. Akkor, amikor szolgája, Eliezer megérkezik Rebbeka otthona közelébe, Láván, Ávrahám fivére üdvözli Eliezert. Mindezt a B'résit / Genezis 24.fejezet 32. versében találjuk leírva.

Mindig, amikor a Tórát, Mózes öt könyvét tanulmányozzuk, gondoljunk arra, hogy a Tóra nem csupán törvényeket, a zsidó nép és az emberiség történetét írja le hanem a mi élesebb látásunkat, a mi javunkat szolgálja. A Tóra köti a zsidó népet I(tenéhez. A Rámbán, Náchmánidész misztikus szemléletét követve írja a Tórához készült előszavában, hogy annak minden egyes szava és betűje nem más, mint az Ö(való neveinek egyike. Amikor tanulmányozzuk, vagy kimondjuk valamelyik versét, azáltal közelebb kerülünk az Ö(valóhoz, illetve az Ö neveihez.
Valójában mi is a név? Mi az Ö(való neve?

A név azt fejezi ki, hogy miként szólunk egy másik lényhez. Amikor szólítjuk embertársunkat a nevével, bensőséges kapcsolatot ápolunk vele, attól függetlenül, hogy milyen hosszan, vagy milyen röviden beszélünk hozzá.
Amikor tanulmányozzuk a Tórát, többek között az Ö(való neveit ismételjük, folyamatosan beszélgetünk Vele és elmondjuk Neki gondolatainkat. Szólítjuk Őt nevei által, és közelebb kerülünk Hozzá azáltal, hogy megpróbáljuk megérteni Tóráját, az Ő nekünk szóló üzenetét. Viszonzásképpen írányít minket tanulmányainkban. Ezért javasolja a Sulchán Áruch, a zsidó mindennapok törvényeinek kézikönyve, hogy minden Tóratanulás előtt egy rövid imát kellene mondanunk, ami által megfelelő és igazi képet kaphatunk arról, amit tanultunk, amit olvastunk. Azt mondják, "amikor imádkozunk, az Ö(valóval beszélgetünk, amikor a Tórát tanulmányozzuk, az Ö(való beszél hozzánk."

Az elmondottakból láthatjuk, hogy nincs felesleges szó, vagy felesleges mondat a Tórában.

E heti szidránk elsősorban két fontos eseménnyel foglalkozik: Sára halála és az ezt követő eltemetése. A második történet: Izsák leendő feleségének megkeresése.

Az elsőből határozottan láthatjuk, hogy a Sárának vásárolt temetkezési hely kiemelt fontossággal rendelkezik: ez az első lépés ahhoz, hogy a zsidó nép tulajdonába menjen át Izrael országának egész területe. Emlékezzünk Rási szavaira, amelyek a Tórának erre a részére vonatkoznak: Rási kérdésessé teszi azt, hogy elbeszélés-e ez a történet, vagy inkább egy törvényt tartalmaz. Rási elmagyarázza, hogy a Tóra egy fontos alapelvet akar tanítani. Az egész földet az Ö-való teremtette és Ö hozzá tartozik. Ezért egyedül az Ö-való az, aki kiválaszthatja azt, aki tulajdonában tartja és benépesíti a Föld bármely részét, különösen a Szent Földet.

Ily módon Ávrahám, amikor jogszerűen tulajdonjogot szerez arra a földre, amely Sára temetkezési helye lesz, ezzel jogosan megveti a lábát Izrael földjén. Mindebből láthatjuk, hogy a B'résit/Genezis könyve többek között azt írja le, hogy Ávrahám megalapozta, hogy utódai, tehát a ma élő zsidók jog szerinti tulajdonosai legyenek a földnek, vagyis leírja Máchpéla barlangjának szabályszerű megvásárlását.

A zsidóságra jellemző tolerancia biztosítja a szabad vallásgyakorlást minden felekezet számára. Tudjuk, hogy a Máchpéla barlang belső tere nem olyan nagy, de úgymond mégis belefér szinte az egész világ.

Ávinu Málkénu se-básámájim, báréch et há-káhál há-ze! Atyánk Királyunk, aki az Égben lakozik, áldd meg ezt a közösséget! Ö-való I-tenünk, áraszd jótéteményeid özönét mindazokra, akik megjelentek itt, a házadban, és azokra is, akik most nem jöttek el. Tarts meg mindannyiunkat sokáig ebben az életben! Engedd, hogy szeretettel közelítsünk embertársainkhoz, hogy majd annál nagyobb szeretettel juthassunk a Te közeledbe.

Sábbát sálom! Nagyon jó szombatot kívánok Mindannyiuknak, mindannyiunknak!

 

Borsányi Schmidt Dániel

Vissza a D'vár Torá-hoz