Vissza a D'vár Torá-hoz

Bóc Sára, Judaisztika tanár szak, IV. évf. :
PÁRÁSÁT TECAVE - 5764-2004.03.05

2004. február 5.
OR-ZSE KIDUS

Sábát Sálom!

Ezen a héten a Tecáve szakaszt olvassák fel zsinagógáinkban. 

E hét szombatja a második a nevezetes szombatok közül, Sábát Záchor, az emlékezés szombatja. Ez mindig a purimot megelőző hétre esik. Emlékezni kell az Amálékok cselekedetére, akik megtámadták Izrael gyermekeit amikor kivonultak Egyiptomból. Az aktualitást az adja, hogy Hámán a purimi történet negatív főszereplője Amalék leszármazott volt.

A hetiszakasz törvényei ugyanakkor a Szentély működésének a részleteivel, a papi öltözékkel és egyes áldozati fajtákkal foglalkoznak.

Mivel a Szentéllyel kapcsolatos szakaszok meglehetősen nagy részét teszik ki a Tórának érdemes most átgondolnunk, hogy mi is volt a Szentély valódi szerepe. A hetiszakasz egy mondata kiválóan megvilágítja funkcióját "És készíts nekem Szentélyt, hogy lakozzam közöttük". Ebből láthatjuk, hogy nem pusztán az áldozatok bemutatása céljából kívánta az Örökkévaló a Jeruzsálemi Nagy Templom megépítését, hanem annak szimbólikus jelentősége is volt.

A heti szakasz következő legfontosabb témája a papi öltözék ismertetése. Pontosan meghatározott ruhadarabokat öltöttek fel a papok, sem több, sem kevesebb nem lehetett rajtuk. Fejükön fejfedő volt. Innen ered az a rabbinikus szabály, amely kötelezővé teszi a fej befedését. 

Az egyik legérdekesebb főpapi ruhadarab az aranyos mellvért, a Törvény vértje volt. Aranyos keretben négy sorban volt elhelyezve 3-3 drágakő. A 12 drágakőbe Izrael 12 törzsének neve volt belevésve. "Viselje Áron Izrael fiainak nevét a Törvény vértjén szíve fölött, mikor a Szentélybe lép, örök emlékeztetőül Isten előtt." 

Elgondolkoztató a kérdés, miért kellett a főpapnak a 12 törzs nevét együtt viselnie, éppen amikor a Szentélyben teljesített szolgálatot. Talán arra mutat az isteni utasítás, hogy a főpap imádsága csak akkor lehet hatásos, ha egységben tudja Izrael egészét. A nép életének a legnagyobb értéke, részeinek összetartozása és ez jutott kifejezésre jelképesen a főpap által viselt mellvérten. Csak ha a főpap úgy érezte, hogy mögötte áll egységesen Izrael népe, csak akkor lehetett könyörgő imája hatásos. Testvérgyűlölet, törzsi viszálykodások, egymás iránti irigykedés, rágalmazások és becsmérlések csak gyengítették a főpap könyörgését. 

Szó esik még az örökmécsesről, melynek estétől reggelig kellett világítania, hogy éjjel és nappal világosság legyen a Szentélyben.

Utolsó gondolatként még egy érdekességet szeretnék megosztani Önökkel, mely nélkül nem volna teljes a heti szakasz ismertetése. A Tóra e részletének különlegessége, hogy Mózes nevét nem említi meg. Ennek oka az, hogy amikor az aranyborjú bűne miatt engesztelésért könyörgött Mózes, azt kérte az Örökkévalótól, hogy ha nem teljesíti a kérését, hagyja ki az ő nevét a Könyvéből. Az Örökkévaló megbocsátott, de Mózes kívánsága mégsem volt következmény nélküli. Egy szombaton nem hangozhat el a neve a zsinagógákban.

Sábát Sálom!

Vissza a D'vár Torá-hoz