Baron Nikolett judaisztika szak II. évf.:
Vájislách

 

Sabat Shalom!

Az e heti szidránk a Vajislach a hetiszakaszok közül a nyolcadik. A szó jelentése: ''es küldött", mert Jákob követeket küldött Ézsauhoz. Jákob tartott fivére haragjától, féltette családját és gyermekeit, imádkozott az Ö-hoz. Figyelemre méltó amint Jákob szerénykedik, ezzel rámutat arra a nagyon értékes emberi tulajdonságra, hogy a szerénység, önmagunk nem nagyra tartása hatalmas erény.

Jákob és Ézsau viszonya akkor romlott meg, amikor Jákob fondorlattal megszerezte magának az elsőszülöttségi jogot, felkészült testvére fogadására: imádkozott, ajándékot küldött, hogy meglágyítsa testvére szívét és felkészült, ha harcra kerülne sor. Jákobnak az éjszaka megjelent egy angyal, akivel viaskodott, de végül Jákob került fölénybe és az angyal áldását kérte. Jákob új nevet kapott 'Izrael', jelentése Isten harcosa, ez a második név a 'héber' megjelölése mellett, amellyel népünk, vallásunk elnevezését a Tóra tartalmazza. Ézsau megölelte testvérét és nem bántotta Jákobot látva gyermekeit és feleségeit. Jákob tovább folytatta útját Sekem városába. Jákobnak egyetlen lánya Dina meglátogatta a város lányait. Meglátta őt Hámor fejedelem fia és meggyalázta. A két testvére Simon és Lévi mikor ezt megtudták megbosszulták a húgukat ért szégyent. Jákob és családja tovább mentek Bét-Él felé. Rachel gyermeket szült, Benjamint. Halála után Bét Lechem mellett temették el. Izsák 180 éves korában meghalt és megtért népéhez. Fiai: Ezsau és Jákov temették el. Ezsau családjának, Szeir fiainak és az ország lakóinak felsorolásával, Edom ország 8 királyának névsorával, majd Ezsau törzsfőinek felsorolásával zárul a szakasz.

Jákob ajándékokkal akarta lefegyverezni Ézsaut, ez a cselekedet történelmünkben sokszor visszaköszön, hiszen a galuti zsidóságnak sokszor kellett megváltania 'ajándékokkal' az életét. Az örök kérdés a megbocsátás, hol az a pont, határ ameddig egy ember képes megbocsátani. A cselekedeteinket mi magunk irányítjuk és a békülés mindössze akarat kérdése. Az, hogy ki lép először nem számít, de valakinek mindig meg kell tenni a kezdőlépést, mely valóban nem könnyű.

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék békés szombatot kívánni.

Vissza a D'vár Torá-hoz