Vissza a D'vár Torá-hoz

Antal Renáta:
Lech Lechá szidrája

2005. november 11.
OR-ZSE Díszterem
péntek esti kidus

Ezen a héten a Lech Lechá hetiszakaszt olvassák a zsinagógákban. A hetiszakasz a Lech lechá szavakkal kezdődik, melynek jelentése: Menj el! A szidra az első ősatya életének leírásával kezdi Izrael ősi történetének bemutatását. Ábrahám a legjelentősebb patriarcha, apja Terách még bálványimádó, amikor I-ten megszólítja:

"Menj el országodból, és szülőföldedről, atyádnak házából abba az országba, melyet mutatok neked."

A szülőföld és az atyai ház kihangsúlyozása jelzi, milyen nehéz hivatás előtt áll Ábrahám, hiszen ezek a legfontosabbak az ember életében, az ország, a szülőföld és az atyai ház, melyek gondolkodását, életmódját alakítják és befolyásolják. De elhangzik az ígéret is, amennyiben követi az Örökkévalót, úgy "nagy néppé teszi" és" naggyá lesz neve" és maga lesz az áldás az emberiség számára. Ábrahám feladata tehát, az egyistenhit elterjesztése az emberek között, azok pedig akik követik Ábrahám tanítását, maguk is részesülnek ebben az áldásban.

"Benned legyen áldott a föld minden nemzetsége" Vagyis Ábrahámtól kell megtanulnia az emberiségnek I-ten létezését, az igazságosság szeretetét.

Ábrám eleget tesz a felszólításnak és hetventöt esztendős korában elindul feleségével Szárájjal és kísérőjével Lóttal Kánaán földjére. Bejárja az országot, melyet Isten az utódainak ígért. Éhség azonban Egyiptomba kényszeríti.

"Éhség volt az országban ás Ábrám lement Egyiptomba..."

Felmerül azonban a veszély, hogy Száráj miatt Ábrámot esetleg megölik Egyiptomban, ezért Szárájnak azt kell mondania, hogy ő a húga. Az Örökkévaló azonban csapásokkal sújtja a fáraót és házát Száráj miatt, így a fáraó inkább elengedi őt és Ábrámot.

Visszatérnek Kánaán földjére, itt Ábrám a békesség érdekében átengedi Lótnak a gazdagabban termő részeket, és háborút is vállalt Lót kiszabadításáért, viszont a háborúban szerzett hadizsákmány őt illető részéről lemondott. Egyértelműen látszik, hogy Ábrám hitének erkölcsi vonatkozásait a cselekedeteiben gyakorolta.

Ezután megkapja az ígéretet, hogy örököse lesz. Mindezidáig Száráj nem szült gyermeket Ábrámnak. Lót nem jöhetett számításba, mint örökös, Ábrám nem is tekintette annak, "házamban született..."- mondja Lótról. Az Ö-rökkévaló azonban biztosítja Ábrámot, hogy nem Lót az, aki az örököse lenne majd, hanem vérszerinti örököse lesz.

Ennek értelmében sor kerül tehát a Mindenhatóval való szövetségre.

"Én vagyok a mindenható I-sten, járj előttem és légy tökéletes, hogy szövetséget kössek veled...Íme én szövetséget kötök veled és te népek sokaságának atyja leszel."

I-sten ezt a kijelentését és egyben ígéretét az Ábrám név Ábrahám-ra változtatásában teljesíti ki, Árahám a népek sokaságának atyja lesz.

A hetiszakasz a brit milá a körülmetélés parancsával fejeződik be. Ez a szövetség jele Ábrahám és I-sten között, a rítus örök szimbóluma Ábrahám utódainak, hogy szövetséget kötött velük az Ö-rökkévaló.

"Ez az én szövetségem veled és magzataiddal, akik utánad lesznek. Melyet meg kell tartanotok: Körül kell metélni minden fiút köztetek... nyolc napos korban metéljetek körül minden fiút, nemzedékeiteken keresztül."

A körülmetélésre vonatkozó parancs után I-sten Száráj nevét is megváltoztatja, ezentúl Sárának neveztetik, ennek a magyarázata az, hogy a Sára világosabban fejezi ki a "fejedelemnő" fogalmát, mint a régies Száráj forma. És ígéretet kapnak arra vonatkozóan, hogy Sára fiúgyermeket fog szülni Ábrahámnak

Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek békés szombatot, Sabat salom!

Vissza a D'vár Torá-hoz