Prof. rabbi Schőner Alfréd:

Tóradíszek

 


A Biblia, vagy Szentírás a zsidóság klasszikus ókori héber irodalma. Első öt könyve, melyet Mózes neve fémjelez: a Tóra

"A Tóra különös jelentőségének tudata kifejezést nyer abban, hogy a zsidóság rendszeresített felolvasással biztosította általános ismeretét és tanainak megszívlelését." Nyilvános meghallgatásáról már maga a szentnek tartott könyv rendelkezik. Erre utaló első adatunk Nehemia könyvében található. A polgári időszámítás előtt 444-ben népgyűlésen Ezra magyarázta a Tórát. E mózesi öt könyv szól a valláshoz kötődő ember istenhitéről. Elbeszélő részeket tartalmaz a világ teremtéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról, az ősatyák történetéről, Izraelnek Egyiptomból való kivonulásáról, Mózes életének és küldetésének eseményéről, stb. Magába ötvöz tételes törvényeket és tanokat pl. ünnepekről, a papi és levita rendekről, étkezési törvényekről, a babona tilalmáról. Taglal erkölcsi törvényeket: pl. a házasságról, családi életről, szülők és öregek tiszteletéről, felebaráti szeretetről, állatvédelemről, vagyon-és becsület elleni vétségekről.
Mózes öt könyve héber nyelven íródott. Legfontosabb részei közé tartozik, a Tízparancsolat, amely minden modern jogalkotás egyik ősének tekinthető.
Az ókorban, amikor még nem volt ismeretes a mai értelembe vett könyvnyomtatás és könyvforma, a tórai szöveget pergamentekercsre négyzetes betűkkel, kézzel írták. Ruhába öltöztették, díszekkel és jelvényekkel látták el. Így fejezték ki a megbecsülést és a ragaszkodást a Tóra és a benne lévő tanítások iránt.
Most itt azokról a díszítőeszközökről szólunk, amelyekkel a tekercseket évszázadok óta ékesítik.

Rimon

E héber szó magyar jelentése: gránátalma. E gyümölcs a bibliai korban a termékenység és az élet szimbóluma volt. A tóratekercs két rúdján, az ún. Éc Chaimon - az Élet Fáján - helyezkedik el. A rimonról már a középkori irodalomban a spanyolországi Maimonidész is tesz említést. A legrégebbi darabok Szicíliából valók, amelyek a Palma de Mallorcában lévő katedrális múzeumában találhatók. Ezek a XV. században készültek.

A nyugati országokban olyan válfajai voltak ismertek, melyeknek stílusjegyei architektónikus toronyformát mutatnak. Nagyon gyakran azokat, melyek Itáliából származtak kis harangokkal látták el. Így amikor a Tórát a zsinagógákban kiveszik a Frigyszekrényből, s körülhordozzák a hivők között, akkor csilingelő hangot adnak. E típus nálunk is elterjedt.

A fényképen látható rimon Budán készült 1843-ban. Liebrich János ezüstmester remeke, akinek munkásságából 11 különböző vallási tárgyat és művészi kivitelű evőeszközt ismerünk. E tóradíszen héber és német nyelvű bevésett felirat csillog: a pesti szefárd közösség tulajdona.

Tóravért

Földrajzi elhelyezkedés szerint két részre bontották a zsidóságot: áskenáz és a szefárd területekre. Az áskenáz gyülekezetekben - ide tartozott Magyarország is - a tóratekercsek díszítőeleme a mellvért. Héber neve: Tász, s a tóratekercsen egy láncon csüng. A legrégebbiek keletkezési ideje a XVII. Század elejére tehető. A nemesfémekből készült vértek magukon hordoznak kultikus jegyeket is. Pl.: Juda törzsének szimbolikus állatait: az oroszlánt, az egykori jeruzsálemi Szentély két tartóoszlopára emlékeztető motívumot, Mózes és Áron alakját, stb. középső részére cserélhető, szöveggel ellátott betét kerül, amelyen ünnepek elnevezése olvasható.

Az itt bemutatott darab a hagyományos magyarországi tóravértek közé sorolható, közepén a Tízparancsolatot magába foglaló két kőtáblával.

Tóramutató

A szent tekercs fóliánsait, betűit tilos volt puszta kézzel érinteni. Ezért, hogy a felolvasás alatt a szöveget könnyen követni lehessen, egy kéz formájú mutatóval - a szakirodalom e tárgyat jád-nak nevezi - követik az elhangzott mondatokat. Használatukra a XVI. Század előtt nincs utalás. Készülhettek ezüstből, fából, elefántcsontból.

A Tóradíszek kevéssé kutatott, de szerves részei a magyarországi ötvösművészetnek. Magukon viselik a hit tanításait, szimbólumrendszerét, a hely és a kor művészettörténetének mindenre ható stílusjegyeit.

Dr. Schőner Alfréd
2005.12.02

Vissza a DOKUMENTUMOK-hoz