Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Bálák hetiszakasz

Elhangzott az OR-ZSE zsinagógájában 2008.07.11-én.

 

Holnap reggel (beezrász háSém) a sáhrisz imában a Tórából/Tajróból Bólók hetiszakaszt lejnoljuk/olvassuk.

Holnap délután a Misnóból a Pirké Ávot/Pirké Óvajsz V. fejezetét szokás egy jámbor zsidó embernek olvasnia. E két olvasmányról - az egyik az Írásbeli Tanból, a Tajró sebihszóv-ból, míg a másik a Szóbeli Tanból, a Tajró sebeál pe-ből való - szólok néhány szót, próbálnám megvilágítani a párhuzamokat, és tanítást találni mindnyájónk számára azokban.

A Bólók hetiszakasz központi témája Bileóm/Bálám áldása. Bileómnak, e nem zsidó prófétának az áldása, amelyet akarata ellenében kellett mondania 3x is a zsidókra, hiszen „átkozásra” kérte őt fel, fizette meg Bólók, a moábiták királya. Bileóm szavait: "Má tajvu ajholehó Jáákajv, miskenajszehó Jiszroél. – Milyen szépek a te sátraid Jákob, a te hajlékaid Izrael." -mondjuk sáhrisz imáink elején is.

Nem része imáinknak, de most majd elmondom, elmondom itt a zsinagógában Bileóm még ez előtt mondott szavait, amelyeket szintén nem akart mondani, de mégis mondania kellett e nem zsidó prófétának, mert mondatta vele valaki, mondatta vele az Ö.való.

Az elmúlt vasárnap, végig az Andrássy úton a Városligetig, azon a felvonuláson, de az előtt is, sokan kimondták, gyűlölettel mondták azokat az átkozó szavakat, amelyeket annak idején Bileóm akart mondani a zsidókra, de egy felsőbb hatalom nem engedte mondania neki.

A keresztény és keresztyén egyházak által meghirdetett Biblia évében mondjuk ki mi, hangozzanak el Bileóm szavai a Bibliából: "Hogyan átkozzam meg azt, akit nem átkozott meg I.ten és hogyan káromoljam azt, kit nem káromolt az Ö.való?" I.ten akarata ellen cselekedni istentelenség, erre még egy nem zsidó próféta sem volt képes. Pedig akarta…. Ő is… Mások is… Már akkor is… Manapság is… Sokan… Manapság sokan meg is teszik… És ezzel Ábrahám gyermekeit, utódait, tanítványait átkozták, káromolták.

A Pirké Óvajsz V. fejezet 19. misnójában olvassuk: "Aki az alábbi 3 tulajdonsággal rendelkezik, az Ábrahámnak, a mi atyánk tanítványának mondhatja magát. Akinek ezekkel ellenkező 3 tulajdonsága van, az Bileómnak, a gonosznak a tanítványa.
1. Jóindulat/Ájin tajvó.
2. Alázatosság/Ruáh nemuhó.
3. Szerénység/Nefes sefóló.
Ezek teszik az embert Ábrahám tanítványává.

1. Rosszindulat.
2. Fennhéjazás (felsőbbrendűség).
3.Kevélység (kérkedés).
Ezek teszik az embert Bileóm tanítványává.

Mi a különbség Ábrahám, a mi atyánk tanítványai és Bileóm, a gonosz tanítványai között?
Ábrahámnak, a mi atyánknak tanítványai élvezik e világot és öröklik az eljövendő világot, ahogyan meg van írva: „…hogy örökséget adjak az engem szeretőknek és megtöltsem kincstárukat.” (Mislé VIII,21) És Bileómnak, a gonosznak tanítványai a gyehennát öröklik és alászállnak az enyészet vermébe, ahogyan meg van írva: „Én I.tenem, te taszítod őket a sírnak mélyére.(…) De én benned bízom!” (Zsoltárok LV,24)

Békés és boldog szombatot kívánok Ábrahám gyermekeinek, mindnyájónknak! Git sábesz! Sábát sálom!

Dr. Oláh János docens
 

Vissza a d'VAR Torá-hoz