Csoda és tudomány a pátriárkák korától napjainkig

BIBLIKUS KONFERENCIA

Időpont: 2015. november 23 - 24.
Helyszín: OR-ZSE Díszterem

NOVEMBER 23. HÉTFŐ

DÉLELŐTT

A konferencia levezető elnöke: Sommer László (OR-ZSE)

10.00: Megnyitó

Prof. Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektorának köszöntője

Őexcellenciája Ilan Mor, Izrael Államának nagykövetének köszöntője

Dr. Frőlich Róbert, országos főrabbi megnyitó beszéde

11.00 – 13.00: tudományos előadások

11.00 -11.30
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora
A csoda az egyházi szentté avatási eljárás kikristályosodásának tükrében.

11.30 – 12.00
Radnóti Zoltán, rabbi, a Rabbitestület elnöke
Orvoslás a Tórában. Csoda vagy tudomány?

12.00 – 12.30
Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)
A fogalmak történeti szemantikájának változása a csodák és a tudomány viszonyának összefüggésében

12.30 – 13.00
Hozzászólások


 

DÉLUTÁN:

A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Zsengellér József (KGRE)

14.00 – 17.30: tudományos előadások

14.15 – 14.45
Dr. Kotel Da-Don, rabbi (Horvátország – Izrael)
Casting Lots in the Bible and in Modern Age. Miracle or Randomness? Their Meaning in ‎Judaism

14.45 – 15.15
dr. Szécsi József, a Keresztény Zsidó Társaság elnöke
"Nem minden órában történik csoda…" - A csoda a Tánáchban és a Talmudban

15.45 – 16.15
Prof. Dr. Shlomo Spitzer (Bar Ilan Egyetem, Izrael)
A csoda tükröződése a zsidó liturgiában

16.15-16.45
Prof. Dr. Karasszon István (KGRE)
A csoda héberül

16.45 – 17.15
Hozzászólások


 

NOVEMBER  24., KEDD

DÉLELŐTT

A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)

10.00 – 13.00: tudományos előadások

10.15 – 10.45
Prof. Dr. Ungvári Tamás (OR-ZSE)
A csoda képzete Szerb Antal "Hétköznapok és csodák" című munkájában.

10.45 – 11.15
Prof. Dr. Molnár János (Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, Románia)
Exodus -  csoda és történelem

11.15 – 11.45
Prof. Dr. Oláh János (OR-ZSE)
Kinyilatkoztatás - csoda – hit a rabbinikus irodalomban

11.45-12.15
Hozzászólások


 

DÉLUTÁN:

A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Enghy Sándor (Sárospataki Református Teológiai Akadémia)

14.00 – 17.30: tudományos előadások

14.15 – 14.45
Prof. Dr. Jutta Hausmann (Evangélikus Hittudományi Egyetem)
A csoda funkciója a Kármel hegyen

14.45 – 15.15
Dr. Fényes Balázs (Belgium)
Csodák a rabbinikus hagyományban

15.15 – 15.45
Dr. Lengyel Gábor, rabbi (Németország)
Gondolatok néhány bibliai csodáról Maimonidész és Spinoza írásaiban

15.45 – 16.15
Prof. Dr. Schőner Alfréd , rektor - főrabbi
Csoda rabbi…? Csodálatos rabbi…?
- Villanások Háráv Oser Ansel Jungreisz, a csengeri mártírhalált halt rabbi életéből -
 

Vissza