Tudnivalók a jelentkezéshez

Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM-re történő felvételhez - minden szakon felvételi elbeszélgetésen kell részt venni.

A felvételi elbeszélgetésen a felvételiző általános műveltségéről, valamint alkalmasságáról tájékozódunk.
A felvételire való felkészüléshez a következő szakirodalom tanulmányozását ajánljuk:

Rabbi és rabbihelyettes szak: Hahn István: A zsidó nép története.
Simon Dubnov: A zsidóság története
Blau Lajos: Zsidók és a világkultúra
  Oláh János: Judaisztika
  
Judaisztika szak: Hahn István: A zsidó nép története.
Oláh János: Judaisztika
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945
  
Zsidó felekezeti szociális munkás szak: Oláh János: Judaisztika
Simon Dubnov: A zsidóság története
Az Esély című folyóirat számai
  
Zsidó liturgika szak: Hahn István: A zsidó nép története.
Oláh János: Judaisztika
  
Zsidó művelődéstörténet szak: Colette Sirat: A középkor zsidó filozófiája
A zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Szerk: Hanák Péter
A Múlt és Jövő című folyóirat számai
  Magyar Zsidó Szemle című folyóirat számai
 
Zsidó közösségszervező szak: Oláh János: Judaisztika
  Magyarországi zsidó közösségek helyi kiadványai
  Magyarországi zsidó periodikák

A tanulmányok befejezésekor az oklevél kiadásának feltétele az adott szakra előírt nyelvvizsga bizonyítvány(ok) bemutatása. Az egyes szakok számára a következő nyelvvizsgák  kötelezők:

szak

szint mennyiség a nyelvvizsga szintje a nyelvvizsga típusa
Judaisztika BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó felekezeti szociális munkás BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó liturgika BA 1 db középfok "B2" típusú
Rabbiképző MA 1-1 db alap és középfok "B2" típusú
Rabbihelyettes BA 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó művelődéstörténet MA 1-1 db alap és középfok "B2" típusú
Zsidó közösségszervező BA 1 db középfok "B2" típusú