Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem vezetése
nagy szomorúsággal tudatja, hogy

Dr. Domán István z'cl
az OR-ZSE professzor emeritusa,
egyetemi magántanár, főrabbi

visszaadta lelkét az Ö-valónak.

Temetéséről később történik intézkedés

 
Dr. Frigyesi Judit professzor
Askenáz liturgikus zene címmel
előadást tart
2015. február 16, 17, 18, 19-én

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Előkészítő foglalkozások
 a Zsidó Közösségszervező szakra


          1084. Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
 • A VEZETŐSÉG| TANÉVNAPTÁR| VIZSGAREND| Doktoriskola| Nyelvvizsgaközpont| Szabadegyetem| HACOFE| ÚJ JAVNE| HÖK
 • Hetiszakasz
  Zsinagógai naptár FÓRUM
  Tudomány
  Hallgatók munkái
  Ajánlott honlapok
  Alapítványaink
  Könyv ajánló
  Zsinagógai hírek
  Rövid hírek
  Az aktuális
  hónap,
  hetiszakasz,
  háftárá
  Webmail Keresés
  ÍRJON LEVELET NEKÜNK !
  © Kocsis Péter
  1999-2015
  Búcsú dr. Domán István főrabbitól2015. február 24-én végső búcsút vettek dr. Domán István főrabbitól - aki többek között a budapesti Hunyadi téri templomkörzet rabbija volt - kedden délután Budapesten, a Kozma utcai zsidó temetőben. A temető ravatalozója zsúfolásig megtelt az elhunyt rokonaival, rabbi kollégáival, híveivel, oktató kollégáival, hallgatóival, tanítványaival, barátaival és tisztelőivel. ..... Tovább

  Zima András:
  A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom
  Zima András történész, az OR-ZSE adjunktusa, új kiadvánnyal örvendeztette meg a zsidó történelem barátait. "A cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom" című, a Herzl Center kiadásában megjelent műve erős elméleti felkészültséggel, történelmi kontextusán belül vizsgálja a cionista mozgalom létrejöttének előzményeit, okait és későbbi fejlődését...... Tovább

  Záróvizsga a Zsidó Felekezeti Szociális Munkás Szakon 20152015. január 20.-án került sor a Zsidó Felekezeti Szociális Munkás Szak záróvizsgájára. Hat hallgató kezdte el nagy izgalomban a vizsgákat, és mind a hatan végül sikeresen teljesítették a követelményeket. Pátkai Zsuzsanna, Danné Pataki Judit, Micskei Sándorné, Szenczi Katalin, Fónagy Ágnes és Szőnyi Zoltán egyetemünk alapszakos diplomájának birtokosai lettek. .... Tovább

  Akkreditálták az OR-ZSE doktoriskoláját

  Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - a 138 éve alapított Rabbiképző Intézet jogutódjaként - Közép-Európában egyedüliként folytat államilag elismert egyetemi és főiskolai szintű tudományos képzést.
   Az intézmény legmagasabb szintű tudományos műhelye a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola, amely 2003 óta jogosult PhD-hallgatókat képezni, és doktori (PhD) fokozatot adni........
  Tovább

  David Rubin:
  Isten, Izrael és Siló
  Évtizedek óta nagyon sok szó esik a Jordán folyó nyugati partján lévő zsidó telepekről. Többnyire kívül állók véleményével találkozhatunk a médiákban, lakóik ritkán szólalnak meg.
  Rossz a véleménye a szekuláris álláspontú izraeliekről, vitatkozik velük, demográfiai érveikkel a zsidó telepek családjainak bőséges gyermekáldását szegezi szembe. Szerinte egész Palesztina Isten ajándéka választott zsidó népe számára, amelynek nincs joga lemondani róla......
  Tovább

  1914 - A nagy háború száz éve
  A százéves évforduló kapcsán több könyv is megjelent az első világháborúról. Ezekhez csatlakozik utólag, de nem feleslegesen Bihari Péternek a Kalligram kiadónál megjelent könyve. Érdekes címe (1914 A nagy háború 100 éve - személyes történetek) de a címlapon látható elgyötört katonák is utalnak a szenvedésekre a fedezékekre és lövészárkokra, ám nem csak ezekkel foglalkozik, ahonnan a szemrehányó arcok néznek fényképészre, hanem a palotákba is bejutunk, ahol az ő sorsuk eldőlt.... Tovább

  PURIM2015A purim, az emlékezés ama eseményekre, melyek a bibliai Eszter könyvében olvashatók.

  E könyv szerint az ókori Perzsiában a zsidógyűlölő, nagyhatalmú Hámán főminiszter elhatározta, hogy az országban élő összes zsidót elpusztíttatja, mivel egy Mordeháj nevezetű zsidó férfi megsértette őt, nem hajolt meg előtte. Azonban Eszter királynő és Mordeháj....
  Tovább

  ZÁJIN ÁDÁR - ÁDÁR HÓ HETEDIKE A tél végén, egy héttel a legnagyobb zsidó örömünnepet, a purimot megelőzően még egy kisebb örömünnepet is tartunk, Zájin Ádárt, vagyis ádár hónap hetedikét. Mivel erre az egyébként a hónapok sorában utolsó zsinagógai hónapra több örömünnepünk is esik, a hónap beköszöntésekor egy táblát szokás kiakasztani a zsidó otthonok falára, amelyen héberül ez áll: misenichnász ádár, marbim beszimchá....Tovább

  Tu bisvát az OR-ZSÉ-n 2015. február 5-én szerdán délelőtt az OR-ZSE hallgatók és tanáraik a zsidó életélmény óra után kiduson ünnepelték Tu bisvátot, a fák újévét az egyetem Dísztermében. Dr. Róna Tamás rabbi fogadta a szakok hallgatóit, oktatókat, munkatársakat és mintegy félórás beszédében az ünneppel kapcsolatos hagyományokkal, szokásokkal ismertette meg a jelen lévőket.......Tovább

  Okostelefonon is hallgatható előadások