MEGHÍVÓ

A Budapesti Zsidó Hitközség 2016. szeptember 25-én vasárnap 9.30-kor a Rákoskeresztúri temetőben a Mártíremlékműnél, utána az Ismeretlen munkaszolgálatos emlékműnél gyászmegemlékezést tart, melyre tisztelettel meghívjuk és megjelenésükre feltétlen számítunk.


Kálmán Tamás
Chevra igazgató

Az OR-ZSE hallgatói 2016. szeptember 25-én vasárnap, a Rákoskeresztúri temetőben meglátogatják a Nagy Ősök Sírját (kever ávot)
Dr. Schőner Alfréd rektor főrabbi vezetésével
Találkozás a temetői iroda előtt 9.00-kor .

Vásárlás diákkedvezménnyel...
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
    szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok  

Tanévnyitó az Egyetemen 2016Megújított, az eddigiektől teljesen eltérő tanévnyitóval kezdte meg egyetemünk a 2016-17-es tanév, az 5776. zsinagógai év első szemeszterét 2016 szeptember 1-én délelőtt 10 órakor..... Tovább

Tanévzáró az Egyetemen2016 június 24-én, pénteken, talán az idei nyár egyik legmelegebb napán, 10.30-kor megkezdődött az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ünnepélyes és a közönség számára nyitott Egyetemi és Doktori Tanácsülése. Napirendjében kitüntetések, oktatónk megbízólevelének átadása, végzett hallgatók diploma, illetve abszolutóriumi okirat átadása szerepelt....... Tovább

A Kántor szakirányú továbbképzési szak szemeszter-záró vizsgakoncertje 2016. június 6.-án hétfőn délelőtt került sor a Kántor szak vizsgakoncertjére az ORZSE Oktogonális termében, melyen az első és másodéves hallgatók adtak számot tudásukról.
A műsor első - komolyzenei - részében a hallgatók bizonyságát adták annak, hogy......
Tovább

Szlihot 2016
Bocsánatkérő böjtök: szlihot/
Elul hónapban, az újévet (ros hásáná) megelőző vasárnaptól kezdve egészen újévig szokásban van böjtölni, mert az újév és az engesztelés napja (jom kipur) közötti tíz napon, a tíz bűnbánó napon (ászeret jemé tsuvá) sokan böjtölnek, de a teljes tíz napból hiányzik négy nap. E négy nap a ros hásáná két napja; a közbeeső szombat (sábát suvá); és a jom kipur előtti nap Tovább

SZLICHOT
avagy a kopogó ember
Klöpfler Samu bácsi Kelet-Magyarország valamelyik községében szeptember első napjaiban hajnali három órakor járta az utcákat, egyik kezében bot, másikban lámpás. Jól tudta, melyik ház előtt kell megállni. Büszke volt a nevére, melynek jelentése: kopogó..... Tovább

A zsidókérdés 1917-ben A Huszadik Század c. folyóirat egy idős a múlt századdal.
1900 januárjában jelent meg a folyóirat első száma.
A zsidókérdésről folytatott vita a Huszadik Század hasábjain 1917 májusában vette kezdetét egy olyan körlevéllel, amelyet, amelyet a magyar tudomány, irodalom és közélet sok képviselőjéhez küldtek el.......
Tovább

Együttműködés a
Kaposvári Egyetemmel
Ünnepélyes keretek között írt alá együttműködési megállapodást a Kaposvári Egyetem vezetése az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemmel annak keretében, hogy a Rippl-Rónai Művészeti Kar ettől a félévtől elindította új kurzusát a magyarországi zsidó kultúráról és művészetről. Az összefogás egyedülálló Közép-Kelet-Európa oktatási rendszerében......Tovább

Szétszálazás és újraszövés
A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése
Már a bevezetésben komoly sajtótörténetet kapunk a folyóirat műfajáról, mint a kultúra eszközéről, annak szétszálazása és újraszövése terén.
Az áttekintés a boldog békeidőkben, az Osztrák-magyar monarchia korában kezdődik. Megvizsgálja a Magyarországra érkező zsidók szellemi hátterét, a kettős.......
Tovább

Akit származása és politikai gondolkodása miatt is üldöztekManapság már az olvasóközönség nagy részének fogalma sincs, ki volt Révész Béla. S aki mégis tud róla, az aligha tud többet, mint hogy Ady Endre jó barátja volt, s Ady halála után regényes kötetekben megírta a nagy költő és Léda szerelmét. Holott Révész Béla gazdag életművében ez a népszerű költőszerelem-történet csak kirándulás .....Tovább