MEGHÍVÓ

Világhírű holokauszt-kutató előadása
az Andrássy Egyetemen

Dina Porat professzorasszony, a Tel Aviv University tanára, a Jad Vasem vezető történésze:


A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE
2016. november

ZSIDÓ VALLÁSTUDOMÁNYI ESEMÉNYEK

november 14. hétfő 15.00. Család-konferencia III. kötetének bemutatása
 a részletes program    beszámoló
november 14. hétfő 10.00. Softim - a Bírák könyve
 a részletes program
november 22, kedd, 10.00. A zsidó felekezeti szociális munkás képzés megalapításának 20. évfordulója
a részletes program    beszámoló
november 24. csütörtök, 17.00. "Minek kell bekerülnie a zsidó történelemből a tankönyvekbe?" - kerekasztal beszélgetés
a részletes program
november 24. csütörtök, 17.00. Előadás Izraelről a Civilek a Palotanegyedért Egyesületben
a részletes program   beszámoló
november 29 kedd 10.00 - 30 szerda 10.00 A Sorstalanságtól a Saul fiáig Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának tudományos konferenciája
a részletes program
MEGHÍVÓ

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD
könyvbemutató


Pesti Evangélikus Egyház,
Deák téri Egyházközség Nagyterem,
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.

2016. november 14. 15 óra.
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
    szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok  

Konferencia a húszéves szociális munkás képzésről Az OR-ZSE 1995 óta működtet zsidó közösségszervező szociális munkás, majd a 2001. évi akkreditációt követően zsidó felekezeti szociális munkás alapképzési szakot. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november hónapban megtartott konferenciát a jubileum tiszteletére szerveztük........ Tovább

Az értelem erejeAz iszlám terror olasz áldozatainak ajánlja könyvét, amelyben adatok tömkelege váltakozik súlyos következtetésekkel és kijelentésekkel. Nem tekintélytisztelő még Kanttal is vitába száll, korunk ismert politikusait nem is számítva, a svájci demokráciát, egyyenesen kárhoztatja. Demográfiai veszélyt vizionál, különös tekintettel a többnejűségre, már meglévő iskolai problémákat .... Tovább

Szeressük egymást gyerekekSeress Rezső a pesti éjszakai élet ismert alakja, nyugodtan mondhatjuk színfoltja, nevezetessége volt évtizedeken át. Dalait - különösen a Szomorú vasárnapot - világszerte játszották, de a szerző füstös kocsmákban püfölte a zongorát, rekedtes hangon énekelve örökbecsű számait. Sokakat megihletett sorsa újságcikkek garmadája foglalkozott vele, könyvek is születtek életéről. Utóbbiakhoz csatlakozik Gál Róbert...Tovább

Izraelről a Civilek a Palotanegyedért EgyesületbenA Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2016. november 24-én a Zsidó közösségszervező szakos hallgatók elhagyták az egyetemet, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület kérésére vállalták Izrael bemutatását a Horánszky utca 13-ban lévő színházteremben. ...... Tovább

Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemle indulása idejébőlEgyetemünk Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoportja már több kötetben dolgozta fel a zsidó tudomány múltjának emlékeit. Nem kerülte el figyelműket a zsidó sajtó gazdag anyaga, az annakidején oly fontos Egyenlőség című lap átnézésének eredménye "A teológiától a divatig" címmel jelent meg 2013-ban...... Tovább

ITT ELOLVASHATÓ:Tanulmányok a
Magyar Zsidó Szemle
első korszakáról
A „tudománnyal kibékült zsidóság” címmel a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatásával megjelent a Magyar Zsidó Szemlének kiválasztott szempontok alapján történt szisztematikus feldolgozása eredményeként elkészült tanulmányok első kötete. A kutatásban, részben kísérleti jelleggel, azzal is megpróbálkoztunk, hogy öszszehasonlító és azonos szempontokat érvényesítő elemzésnek vetettük alá az egy városból származó szerzők tanulmányát....... Tovább

"Franz Joseph málkénu"Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója címmel rendezett tudományos konferenciát 2016. október 27-én csütörtökön az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport az  Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem /OR-ZSE/..... Tovább

A házasság és a család: könyvbemutató 2016. november 14-én, kedden 15 órai kezdettel a Pesti Evangélikus Egyház, Deák téri Egyházközségének Nagytermében (Deák tér 4) mutatta be az újonnan megjelent kötetet a két szerkesztő: Barna Gábor és Kiss Endre professzor. A bemutatott könyv az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoport közös kiadásában......Tovább

Látogatás Budapesti zsinagógákbanA "Zsidó Környezetünk védelme" című tantárgy keretében, a Zsidó közösségszervező szak I-II-III. évfolyamos hallgatói, 30 fő, 2016. szeptember 25-én látogatást tettek Budapesten a Dohány utcai zsinagógában, a Rumbach utcai zsinagógában és a Kazinczy utcai zsinagógában, majd, ahogyan az újévet megelőzően a szlichot értelmében, felkeresték a.....Tovább