FELVÉTEL

A 2017/18-AS TANÉVRE!

Részletes ismertető ITT

Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....Az ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
köszönetet mond
mindazoknak,
akik 2014. ÉVI adójuk 1 %-át,
összesen: 121 509,- Ft.-ot
az Alapítványnak ajánlották fel.
2016. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk!
(2017 május 20.-ig lehet felajánlani)
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
A rendelkező nyilatkozat itt letölthető...
vagy az Egyetem telefonszámán kérhető.
 (318 - 7049)


Meghívó
Sommer László: "Fény a zsinagógában" című könyvének ismertetésére

2017. 04. 24-én, hétfőn, 14.30 órakor
az OR-ZSE zsinagógájába
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok

JOM HÁZIKÁRON
A CÁHÁL HŐSEINEK EMLÉKNAPJA - A FÜGGETLENSÉG NAPJA
Mint ahogy Eszter böjtje szorosan kapcsolódik a Purimhoz, ugyanígy a függetlenségi háború hőseinek emléknapja is összekapcsolódik a Függetlenség Napjával. Az Izraeli Hadsereg Hőseinek Emléknapjáról szóló törvény, amelyet 1963. niszán hó 11- én adtak ki....Tovább

Scheiber-díjas: Dr. Kiss Endre2017. március 28-án - Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter megbízásából - Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át  az idei Scheiber Sándor díjat Dr. Kiss Endrének, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) egyetemi tanárának.... Tovább

ÉletmódtörténetAkiket érdekel, hogyan éltek elődeink elmúlt századokban nagy örömmel fogadták Lőrinc László történész új könyvét, amelynek címe (Életmódtörténet) megegyezik az előző kettővel, csak míg amazokban az őskor, ó- és középkor társadalmának szellemi és anyagi kultúráját ismerteti meg különböző korú olvasóival a harmadik terjedelmes kötet alcíme már csak Anyagi kultúra 1500-tól napjainkig.. Tovább

Jom hásoá vehágvuráA katasztrófa és a hősiesség napja:
jom hásoá velágvurá-jelentése: a katasztrófa és a hősiesség napja. A diaszpórában inkább a rövidebb alakot szokás használni: jom hásoá = a katasztrófa napja. A soá szó, mely a Tanahból ered, több jelentéssel is bír, pl.: szerencsétlenség, csapás, megsemmisítés, miként Jesájá könyvében (X,3), vagy a Zsoltárokban (LXIII,10) olvashatjuk....
Tovább

Kóser kóla PESZÁCH-raA litvániai Kovnóban született Geffen akaratlan előidézője lett a kóla egész világon való elterjedésének. 1903-ban, 33 évesen vándorolt ki az Ohió-i Cantonba, majd hét évvel ezután elfoglalta helyét a szószéken. A Shearith Israelben töltött hosszú szolgálata alatt lett a Déli Ortodoxia feje...... Tovább

Születésnaposok 2 Ez az év sok ünneplésre ad alkalmat - kezdte beszédét Schőner Alfréd rektor. Majd így folytatta: "150 évvel ezelőtt történt meg az emancipáció, 140 éve alapították a Rabbiképzőt. De nemcsak ilyen komoly eseményekhez szoktunk összegyűlni, hanem születésnapokra is.""Most két kedves kollégánkat köszöntjük, - miközben már volt egy kollégánk köszöntése és még lesz két köszöntés...... Tovább

JOM HÁÁCMÁUT,
IZRAEL FÜGGETLENSÉGI NAPJA
A zsidó naptár szerinti Ijár 5. napján született meg az újkori Izrael állama. A polgári időszámítás szerint 948 április 14. napjára esett ez a jeles esemény.
A Függetlenség Napján ünnepeljük mi is teljes szívünkből Izrael Állam megalapítását - megváltásunk első fejezetét.
"Ez az a nap, melyet szerzett az Örökkévaló, hadd vigadjunk és örüljünk rajta." (Zsoltárok 118, 24.).....
Tovább

Fény a zsinagógában 2017. április 24-én a Jom Ha Shoai megemlékezés után az Egyetem dolgozói, hallgatói, volt hallgatói és számos vendég az OR-ZSE zsinagógájában foglaltak helyet, ahol Sommer László "Fény a zsinagógában" című könyvét mutattuk be......Tovább

Klein Ervin 75A 2017 március 2-ai Egyetemi tanácsi értekezlet előtt köszöntötték a tanács tagjai és az egyetemi adminisztráció néhány képviselője Klein Ervin főkántort, az OR-ZSE főiskolai adjunktusát, kántor-művészt, 75. születésnapja alkalmából. Klein Ervin az OR-ZSE Kántor szakirányú továbbképzési szak indulása óta tanít az egyetemen, jónéhány végzett kántor gyakorlati felkészítésének volt részese, tanítója..... Tovább